• Oznam o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest

  Žiaci, ktorí neboli prijatí na strednú školu, majú možnosť podať si prihlášku na vzdelávanie na našej škole pre školský rok 2020/2021

  v študijných (štvorročných) odboroch

  - mechanik nastavovač (aj v systéme duálneho vzdelávania),

  - mechanik mechatronik (len v systéme duálneho vzdelávania),

  - strojárstvo,

  - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,

  v učebných (trojročných) odboroch:

  - mechanik opravár - stroje a zariadenia,

  - obrábač kovov.

  Prihlášky treba doručiť na sekretariát školy najneskôr
  do 
  19. júna 2020.

   

 • Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie rady školy

  Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie rady školy

  Vážení rodičia, pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri SOŠS Skalica na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2020 (štvrtok) o 16:00 hod. v priestoroch telocvične SOŠS v Skalici, Nádražná 2222, Skalica.

 • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení sme našim štvrtákom i žiakom nadstavbového štúdia odovzdávali vysvedčenie o maturitnej skúške. Za účasti riaditeľky školy Mgr. Kataríny Zelenkovej i triednej učiteľky Mgr. Ivany Janotovej sa s našimi štvrtákmi prišiel rozlúčiť i zástupca firmy Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Mgr. Ing. Miroslav Záluby. Ocenenili sme najlepších študentov v SDV, ktorými boli Frederik Hrubša, Sebastián Heleši a Marcel Šebesta. Absolventom nadstavbového štúdia rozdala vysvedčenie spolu s riaditeľkou školy ich triedna učiteľka Mgr. Danka Hnilicová. Všetkým chlapcov želáme veľa úspechov v živote. 

 • Interná časť maturitnej skúšky i na našej škole

  Našu školu končí tento rok 36 maturantov. Výsledky maturitných skúšok sa im kvôli mimoriadnej situácii vypočítali  podľa známok, ktoré žiaci získavali počas štúdia. Nie všetci tento výsledok akceptovali. Jeden náš študent sa rozhodol maturovať prezenčnou formou, aby mohol z ANJ získať úroveň B2. A tak sa i nám napriek hygienickým obmedzeniam podarilo nachvíľu zažiť atmosféru maturitných skúšok.

 • Informácie pre záujemcov o nadstavbové štúdium

  Informácie pre záujemcov o nadstavbové štúdium

  V školskom roku 2020/2021 otvárame nadstavbové štúdium (v dennej a externej forme) v študijných odboroch

  2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby

  6403 L podnikanie v remeslách a službách.

  Prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť TU, treba doručiť na sekretariát školy do 31. mája 2020.

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžadovať nebude.

 • Prijímacie konanie

  Prijímacie konanie

  V časti Prijímacie skúšky sú zverejnené výsledky prijímacieho konania žiakov pre školský rok 2020/2021.

  Pre zobrazenie výsledkov kliknite TU.

 • Informácie pre záujemcov o štúdium

  Informácie pre záujemcov o štúdium


  V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledovné odbory:

           

            študijné (štvorročné):

                      2381 M strojárstvo

                      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

                      2679 K mechanik mechatronik 
                      
  (len v SDV)

                      2411 K mechanik nastavovač 
                      
  (aj v SDV)

           

            učebné (trojročné):

                     2466 H 02 mechanik opravár

                     2433 H obrábač kovov


 • Informácie pre maturantov

  Prečítajte si aktuálne informácie o maturitách v tomto školskom roku 👉 aktuálne_informácie

   

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  znovu by sme Vás chceli osloviť a požiadať Vás o poukázanie 2% z Vašich daní našej škole. I Vy sa takto môžete  podielať na skvalitňovaní nášho výchovno- vzdelávacieho procesu.

  Pripravili sme pre Vás stručný návod, ktorý nájdete na našej stránke v hornom menu (2%), alebo kliknutím na link: https://sosskalica.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=2. Ďakujeme :) 

 • Všetkým žiakom, rodičom a pracovníkom školy

  prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, hlavne veľa zdravia a spokojnosti v kruhu rodiny. Želáme si, aby sme sa čo najskôr mohli v škole stretnúť - bez rúšok, aby mohol byť vidieť úsmev na našich tvárach. A odkaz pre našich žiakov:

  CHÝBATE NÁM!  

 • Kontakty v TTSK počas koronakrízy

 • Pomáhame pomáhať

  Naši lekári, sestry, záchranári a všetci v zdravotníctve bojujú nielen s vírusom COVID-19, ale aj s akútnym nedostatkom pomôcok, ktoré by ich mali chrániť pri práci. Jednou z nich je ochranný štít. Preto sme sa i my v škole rozhodli tejto situácii pomôcť a začali sme s tlačou ochranných štítov na 3D tlačiarni pre našich zdravotníkov.

 • Informácie pre záujemcov o štúdium

  Informácie pre záujemcov o štúdium

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030:
  - prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020,
  - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať,
  - prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 • Prerušenie vyučovania - zmena maturitnej skúšky

  Prerušenie vyučovania - zmena maturitnej skúšky

  Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude prerušenie vyučovania na školách a školských zariadniach platné až do odvolania. Externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

  O všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať.  

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva do pozornosti novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

 • Prihlasovanie na EDUPAGE

  Prihlasovanie na EDUPAGE

  Žiaci, ktorí majú problém s prihlásením na EDUPAGE, kontaktujte prostredníctvom mailu svojho triedneho učiteľa/učiteľku, ktorý/á Vám zašle Vaše prístupové údaje. Aktuálne kontakty pedagogickým zamestnancov sú na stránke v časti zamestnanci školy. 

 • Usmernenie MZ SR - COVID 19

  Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR ku koronavírusu COVID 19:

            10_odporúčaní_pri_COVID_19.pdf

            Čo_robiť_ak_ste_chorý_COVID_19.pdf

            Osoby_s_vyšším_rizikom_ochorenia_COVID_19.pdf

            Pomoc_sebe_a_druhým_COVID_19.pdf

   

 • Oznam pre žiakov a rodičov

  Oznam pre žiakov a rodičov

  Vzdelávanie žiakov pokračuje dištančnou formou prostredníctvom EDUPAGE aplikácie. Žiaci sú povinní sledovať a plniť úlohy, ktoré dostanú od svojich vyučujúcich.
  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 2. apríla 2020.

   

 • Dôležitý oznam

  Dôležitý oznam

  Z dôvodu prerušenia vyučovania je škola pre žiakov a verejnosť od 16. 3. 2020  do odvolania uzavretá.
  Vstup do budovy školy je možný len so súhlasom riaditeľky školy vo vopred dohodnutom termíne. Ak potrebujete kontaktovať školu v súvislosti s vybavením administratívnej požiadavky, môžete požiadať elektronicky na adrese: riaditel@zss.skalica.sk
  Pri vstupe do budovy školy je potrebné mať rúšku, prípadne šál, šatku, alebo iným vhodným spôsobom prekrytú tvár a ihneď po vstupe si dezinfikovať ruky.
  Ďakujeme za pochopenie.

   

   

   

 • Oznam pre zamestnancov školy

  Oznam pre zamestnancov školy

  Prosím všetkých nepedagogických zamestnancov školy, aby príšli dňa 16. 3. 2020 (v pondelok) do školy od 8,00 hod., pedagogických zamestnancov (vrátane MOV) od 10,00 hod.

  V prípade nejasností kontaktujte riaditeľku školy.

   

  Mgr. Katarína Zelenková 

   

 • Prerušenie vyučovania a zmena termínov maturitnej skúšky

  Prerušenie vyučovania a zmena termínov maturitnej skúšky

  Na základe Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane a menia sa  i termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne: EČ a PFIČ MS (písomná maturita) sa presúva na obdobie od 31.3.2020 do 2.4.2020.

  Sledujte, prosím, novinky na našej stránke, prípadne stránky TTSK a MŠVVaŠ.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria