• Pietny akt pri príležitosti 101. výročia príchodu dočasnej vlády do Skalice

  Pietny akt pri príležitosti 101. výročia príchodu dočasnej vlády do Skalice

  Dňa 6.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na pietnom akte k 101. výročiu príchodu Československej dočasnej vlády do Skalice.

 • Deň Finančnej gramotnosti v Strednej odbornej škole strojníckej

  V rámci projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 sa pedagógovia našej školy aktívne zúčastnili školenia pod vedením p. Patrika Zálešáka  Po úspešne absolvovanom vzdelávaní pripravili pre žiakov našej školy rad aktivít. Priamo vo vyučovacom procese sa žiaci zahrali na bádateľov, bankárov, účtovníkov, nákupcov i predajcov a čo-to sa mali možnosť dozvedieť o svet peňazí.

  Mgr. Danka Hnilicová – koordinátorka finančnej gramotnosti v SOŠS Skalica sa aktívne zapojila do projektu JA Slovensko.

 • Odstránenie čiernej skládky

  Napriek tomu, že počasie nám neprialo, našich žiakov to neodradilo od spomínanej akcie, ktorá sa uskutočnila dňa 5.11.2019

  Žiaci túto nelegálnu skládku objavili pri našej telocvični Strednej odbornej školy strojníckej a doložili fotografiami. Veľmi nepríjemný pohľad na hromadu neporiadku, starých skríň, postelí, matracov, gaučov, chľadničky.

  Tieto nelegálne skládky sú problémom každého mesta a dediny. Dá sa povedať, že v súčasnosti patria k jedným z najväčších problémov životného prostredia. Vznikajú tam, kde žijú ľudia s nízkym ekologickým povedomím. Zároveň majú viacero negatívnych dosahov na krajinu, ekonomiku a zdravie ľudí. Hrozí tu potenciálna kontaminácia pôdy, vody, ale i ovzdušia.

  Veľké a srdečné „ďakujem“ patrí žiakom z triedy I.N: Kos Samuel, Vanek Patrik, Gazárek Boris, Valúšek David, Kudláč David, Pagáč Andrej, Hološka Zdenko.

  Poďakovanie patrí i riaditeľovi VEPOS Skalica p. Kubovi, ktorý nám vyšiel v ústrety a p. Postovej.

  Dobrými pomocníkmi pri tejto akcii taktiež boli lopaty, hrable a metly.

  Za zmienku stojí, že sme dali návrh, aby na tomto mieste bola zriadená fotopasca.

  Marta Pertlová

 • Karta ISIC

  Karta ISIC

  Kartu ISIC si môžu vybaviť už i žiaci našej školy. Žiadosti sú k dispozícii na sekretariáte školy. Bližšie informácie o výhodách využívania karty ISIC nájdete tu.

 • Deň otvorených dverí

  Už tradične sa v predvečer prázdnin 29. 10. 2019  v Strednej odbornej škole strojníckej konal Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, budúcich záujemcov o štúdium, žiakov, rodičov a priateľov školy.

  Vo vestibule návštevníkov vítali naši majstri odborného výcviku spolu so žiakmi prvých ročníkov, ktorí po pár týždňoch v školských laviciach strojariny prezentovali novonadobudnuté zručnosti. Nechýbal ani zástupca partnera školy v systéme duálneho vzdelávania z radov zamestnávateľa  - podnik Schaeffler Skalica, spol. s r. o. – Mgr. Miroslav Záluby. Každý návštevník DOD mal možnosť v sprievode štvrtákov spoznať všetky kúty našej školy a vidieť v akcii predovšetkým učiteľov odborných teoretických predmetov, ktorí vo svojich učebniach zaujímavým spôsobom prezentovali vyučovacie metódy a formy učiteľskej práce. Veríme, že kolektív pedagógov a žiakov zanechal v návštevníkoch príjemný a nezabudnuteľný dojem.

  Tešíme na jarné stretnutie v našej škole.

 • Pozvánka na DOD

 • Exkurzia žiakov – MSV Brno

  V dňoch 9. – 10. októbra 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy strojníckej zúčastnili 61. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Spolu s učiteľmi a majstrami odborného výcviku si žiaci prezreli expozície podnikov a firiem z oblasti strojárstva, zlievarenstva, zvárania, energetiky a elektrotechniky, elektroniky a automatizácie a meracej techniky.

  Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 35% vystavovateľov a 10 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

 • Čistenie mesta

  Čistenie mesta

  Dňa 27.9.2019 sa uskutočnil čistiaci deň siEKO nášho mesta Skalica. Koordinátorom toho projektu je p. Soňa Postová. Dobrovoľníci základných a stredných škôl sa stretli na námestí, kde nás privítala a prihovorila sa k nám primátorka Ing. Anna Mierna.

  Teraz si predstav ten skvelý pocit, keď priložíš ruku k dielu aj ty. Zobrali sme si igelitové vrecia rôznych farieb na odpad i rukavice.

  Čo chceme dosiahnuť?

  Radi by sme ukázali ostatným, že zbierať odpadky nie je hanba.  Práve naopak, mali by sme to urobiť s akousi hrdosťou, lebo robíme niečo pre seba, čistejšiu Zem. Každému z nás záleží na lepšej budúcnosti pre nás a naše deti a tá by nemala byť spojená so špinavou krajinou.

  Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom z našej školy z tried I.N a I.A : Samuel Kos, Boris Gazárek, Patrik Vanek, David Valúšek, Dominik Mihálik, Katarína Turečková, Martin Grünvalský, Matej Ptáček, Erik Danihel, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

  Dúfam, že táto akcia bude mať kladný vplyv na občanov mesta a budú i naďalej udržiavať poriadok v meste.

  Marta Pertlová

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme boli poctení návštevou anglickej dámy Ailsy Domanovej, ktorá je považovaná za neoficiálnu ambasádorku Veľkej Británie na Slovensku. Vyrozprávala nám svoj ťažký životný príbeh, ktorý sa začal v čase II. svetovej vojny v Anglicku. Tiež nám opísala zvyky a tradície ktoré sa dodržiavajú na Halloween . Povzbudila a motivovala našich žiakov, aby sa učili cudzie jazyky.“ Vážte si slobodu, že môžete cestovať, študovať, učiť sa cudzie jazyky. Ak viete aspoň pár viet, môžete precestovať svet.“

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Dňa 25. septembra 2019 sa žiaci I. N, I. A a II. N triedy pod pedagogickým dohľadom Ing. Augustíny Galušovej a Ing. Evy Liskovej zúčastnili divadelného predstavenia Neprebudený na motívy poviedky nášho predstaviteľa realizmu Martina Kukučína, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jána Palárika v Trnave. Dojemný osud slovenského outsidera hovorí o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu. V úlohe Ondráša Machuľu sa predstavil vynikajúci Michal Jánoš.

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

  V roku  2019 je témou Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU!. Dôraz je kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a „naše peňaženky“.

  Aj žiaci našej školy zobrali bicykle, vynechali MHD, prišli vlakom, urobili tým niečo pre seba, no hlavne pre životné prostredie. Niektorí učitelia vymenili auto za autobus a ušetrili životné prostredie a aj peniažky.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na triedne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční:

  trieda I.M 17.09.2019 o 15,00 hod.

  trieda III.M 17.09.2019 o 15,45 hod.

  ostatné triedy 19.09.2019 o 15,00 hod  v budove školy.

  Účasť rodičov žiakov prvých ročníkov je z dôvodu zavedenia bus- kariet a župného štipendia nutná!

 • MTFuni - Zaži univerzitu!

  Zaujímavé podujatie pripravila v dňoch 4. – 6. septembra 2019 Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave pre žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium. Tri dni naplnené netradičnými prednáškami, krúžkovou činnosťou, workshopmi a teambuildingmi v priestoroch univerzity pripravené pracovníkmi fakulty mali možnosť prežiť a vysokoškolské prostredie na vlastnej koži vyskúšať aj naši žiaci štvrtého ročníka Sebastián Heleši, Daniel Frndalovič a Frederik Hrubša, ktorých spočiatku sprevádzal koordinátor duálneho vzdelávania Bc. Lukáš Papšo.

  Partnerom  tohto naozaj netradičného podujatia bol aj náš partnerský podnik Schaeffler Skalica, spol. s r.o., s ktorým majú žiaci podpísanú učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania.  Jednotlivé aktivity, prednášky a cvičenia pripravené na vysokej vysokoškolskej úrovni zanechali nielen vynikajúci dojem, ale aj snahu našich dualistov po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia pokračovať možno aj v zelenobielych farbách v získavaní vedomostí na univerzitnej pôde.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

 • Čistenie mesta siEKO

  Čistenie mesta siEKO

  Dňa 25. 6. 2019 sa aj naša škola pod vedením p. Marty Pertlovej zapojila do  projektu siEKO. Hlavným cieľom je upozorniť na problematiku ekológie a separáciu odpadov v meste.

  Pod vedeným triednych učiteľov Mgr. Vaculovej, Mgr. Janotovej, Ing. Cintulu, Mgr. Kopálovej žiaci našej školy ráno o 9.00 hodine na námestí si vyzdvihli plastové vrecia: žltej farby – plast, modrej farby – papier, čiernej farby – komunál.

  Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Žiaci spolu s triednou učiteľkou Mgr. Vaculovou upratovali Potočnú ulicu od hotela Sv. Michala po Pomník padlých až ku našej škole. Druhá skupinu žiakov pod vedením Mgr. Janotovej, Ing. Cintulu, Mgr. Kopálovej  zbierala odpad z verejných priestranstiev od kruhového objazdu, autobusovej stanice až po našu školu.

  Najviac odpadu tvoril papier, plast a rekordné množstvo ohorkov od cigariet, ktoré sa nachádzalo v oblasti reštaurácie Srdiečko a, bohužiaľ, pred areálom našej školy.

  Plastové vrecia plné odpadu sme uložili ku kontajnerom v našej škole, odkiaľ sa odvezú do zberného dvoru VEPOS.

  Čistiaci deň je skvelou príležitosťou ukázať sebe i svetu, že aj Skalica sa vie zjednotiť pre dobrú vec, aby sa spoločne prispelo k potrebnej zmene.

  Ďakujem všetkým žiakom a triednym učiteľom.

   

  Marta Pertlová

 • Ocenení úspešní absolventi

  Pani primátorkou Annou Miernou boli dňa 25. júna 2019 ocenení najlepší absolventi skalických základných a stredných škôl za účasti ich triednych učiteľov a rodičov. Našu školu reprezentovali Martin Marek, Erik Vojtek a Róbert Jurča. Srdečne našim absolventom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

 • Kurz OŽaZ

  Týždeň plný slnka a pohody strávili žiaci tried III.NA, III.NB a II.A v krásnom oravskom prostredí. Po dvoch náročných túrach cez Jánošíkove diery a Roháčske plesá zažili chlapci plavbu na pltiach po rieke Orave, prezreli si priestory Oravského hradu a vypočuli si zaujímavý výklad o histórii pltníctva a hradu. Posledný deň absolvovali posledný výstup do obce Vlkolínec, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Nakoniec si všetci užili aktívny relax v termálnom aquaparku Bešeňová. Oddýchnutí a plní zážitkov sa žiaci vrátili späť domov, už naplno pripravení na dvojmesačné letné prázdniny.

 • Važení rodičia,

  opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠS Skalica sa uskutoční dňa 26. júna 2019 v čase od 13,00 do 15,00 hod.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  oznamujeme Vám, že dňa 21. 6. 201914.00 sa v budove Strednej odbornej školy strojníckej Skalica uskutočnia triedne schôdzky RZ.

  Program:
  1. Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠS Skalica – v čase od 14.00 do 15.00 hod. vo vestibule školy

  Kandidátky:
  1. Božena Kolcunová – žiak I. M
  2. Gabriela Mikulová – žiak II. A

  2. Vytvorenie jednej triedy štvrtého ročníka v šk. roku 2019/2020.

  Účasť je dôležitá! 
  Mgr. Katarína Zelenková, riaditeľka školy                                              

   

 • ERAZMUS+

  ERAZMUS+

  V rámci programu ERAZMUS+ a v spolupráci so Strednou odbornou školou v Holíči sa štyria naši žiaci II. N triedy zúčastnili stretnutia partnerov v Zlatých Horách v dňoch 26. 5. 2019 – 6. 6. 2019. Takmer dvojtýždňový pobyt s mladými ľuďmi z Čiech, Slovenska a Rumunska bol zameraný na kritické myslenie a realizovaný v anglickom jazyku. Prvý kontakt žiakov našej školy s projektom ERAZMUS+ vďaka Ing. Ľ.  Mičovej – riaditeľke SOŠ Holíč bol plný spokojnosti, nadšenia a nových očakávaní.

  V Skalici 13. júna 2019     Kristián Lukůvka II. N                                                                      

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria