Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Propagácia OVP 2015

Našim cieľom je propagovať učebné odbory strojárskeho zamerania, hlavne

      2433 H      obrábač kovov,

 

ktorých absolventi nájdu uplatnenie v partnerskom podniku INA SKALICA spol. s r.o.

Aktivitami spojenými so súťažou pre žiakov základných škôl v priestoroch našich školských dielní sa budeme snažiť zvýšiť záujem o prípravu v týchto odboroch vzdelávania. Dlhodobo je počet prijatých žiakov v odboroch strojárskeho zamerania oveľa nižší, ako je potreba trhu práce v strojárskych profesiách a požiadavky zamestnávateľov. Posledné roky sme sa zamerali na propagovanie učebného odboru obrábač kovov.

Absolventi učebného odboru 2433 H obrábač kovov sú žiadaní zo strany najväčšieho

zamestnávateľa v regióne, podniku INA SKALICA spol. s r.o. a ďalších podnikov, ktoré nás oslovujú s požiadavkou na výchovu a vzdelávanie žiakov hlavne v učebnom odbore 2433 H obrábač kovov.

Prioritným cieľom je propagácia učebných odborov s nedostatkovým počtom absolventov na verejnosti v prítomnosti rodičov, žiakov základných škôl, výchovných poradcov a zástupcov podniku, v ktorom nájdu absolventi uplatnenie po ukončení štúdia na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici. Aktivity spojené s propagáciou a prezentáciou chceme realizovať v regióne, cez regionálnu tlač a televíziu, uplatniť spoluprácu školy so strojárskym podnikom INA SKALICA, spol. s.r.o., ktorý už niekoľko rokov zabezpečuje odborný výcvik potrebný pre ďalšie uplatnenie absolventov. Chceme ukázať verejnosti, ako sa v modernej škole spája teória s požadovanou praxou pre budúce povolanie priamo u zamestnávateľa.

 

Hlavné ciele projektu

 • spolupracovať s podnikom INA SKALICA, spol. s.r.o. pri nábore žiakov základných škôl a rozvoji technických zručností žiakov
 • prezentovať potrebu výchovy a vzdelávania v učebných odboroch strojárskeho zamerania
 • zlepšiť informovanosť žiakov a rodičov o nedostatkových strojárskych odboroch
 • spolupracovať s výchovnými poradcami základných škôl pri propagácii nedostatkových učebných odborov
 • motivovať žiakov základných škôl k potrebe vzdelávania v učebných odboroch mechanik opravár - stroje a zariadenia a obrábač kovov
 • zorganizovať technickú súťaž zručností žiakov základných škôl v priestoroch školských dielní SOŠ strojníckej Skalica

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria