Vychovný poradca

Výchovný poradca

Mgr. Ľudovít Guzmický

e-mail : vychporadca@centrum.sk


Konzultačné hodiny:

STREDA od 12:50  do 13:35 hod.

V prípade potreby si možno konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.Celoročné úlohy výchovného poradcu:

 • monitorovanie žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a v dochádzke,

 • pohovory s problémovými žiakmi, vedenie písomnej evidencie problémových žiakov,

 • spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky,

 • sprostredkovanie pedagogickej diagnostiky problémovým žiakom a zabezpečenie psychologických služieb, príp. inej odbornej starostlivosti

 • sledovanie adaptačného procesu žiakov 1. ročníka a spolupráca s triednymi učiteľmi

 • konzultačné pohovory s rodičmi žiakov so ŠVVP

 • vedenie kabinetu výchovného poradenstva (sumarizácia propagačných materiálov),

 • organizovanie prednášok a výchovno-preventívnych programov

 • spolupráca s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva

 

Plan_prace_vychovneho_poradcu_v_sk._roku_2020-2021

Plan_aktivit_na_podporu_rozvoja_citatelskej_gramotnosti

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria