Rada školy

 

Rada školy pri SOŠ strojníckej Skalica 

 

1. Mgr. Stanislav Pravda   - delegovaný za zriaďovateľa, TTSK
2. Ing. Elena Kolínková   – delegovaný zástupca za zamestnávateľa, SOPK
3. Ing. Jozef Hazlinger     - poslanec TTSK, delegovaný za zriaďovateľa
4. PhDr. Zdenko Čambal  - poslanec TTSK, delegovaný za zriaďovateľa
5. Monika  Mihálová         - zástupca nepedagogických zamestnancov
6. Bc. Lukáš Papšo           - zástupca pedagogických zamestnancov                                                                        7. Ing. Štefan Cintula     - predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
8. Mgr. Božena Kolcúnová - zástupca rodičov
9.
Bc. Soňa Kosová            - zástupca rodičov
10. Ing. Peter Šedivý            - zástupca rodičov
11. Richard Petrov               - zástupca žiakov

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria