Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.12.2012 si môžete údaje pozrieť na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja (pre zobrazenie klikni na obrázok).

 

Správa_o_hospodáreni_za_rok_2019.pdf

Správa_o_hospodáreni_za_rok_2018.pdf

Sprava_o_hospodareni_za_rok_2017-1.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria