DUÁLNE VZDELÁVANIE

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik - mechatronik

Budúcnosť pre strojárov!

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica
Štvrtok 17. 1. 2019

Kalendár

Počet návštev: 1012914
progeCAD

TECHNICKÉ KRESLENIE

Duálne vzdelávanie

  Myslíme na budúcnosť našich absolventov!

  • Zelená kvapka krvi

   Býva pekným študentským zvykom maturantov po stužkovej slávnosti si dopriať tzv. dozvuky, odreagovať sa a zabrať pred náročným obdobím maturít. Naši maturanti IV. N triedy si ale z dobrých zvykov ťažkú hlavu nerobia, radšej sami vymýšľajú niečo netradičné.
   Musíme však uznať, že ich počin je naozaj chvályhodný. V utorok skoro ráno sa pred cestou do školy zastavili v skalickej nemocnici na hematologickej ambulancii a po nutnom vyšetrení niektorí z nich darovali najvzácnejšiu tekutinu človeka – krv. David Danajka, Martin Marek, Lukáš Košík, Martin Bilovský, Martin Havel, Erik Romer, Lukáš Rehák, Juraj Čelústka a Adam Smolinský.
   Azda ich motivoval spolužiak David Danajka, ktorý už darcom krvi je, možno len vôľa urobiť dobrý skutok. V každom prípade sme hrdí, že naši žiaci vedia tvoriť aj nové a ľudské tradície. Ďakujeme.

  • Dňa 2.1.2019 bola do funkcie riaditeľky Strednej odbornej školy strojníckej uvedená Mgr. Katarína Zelenková, ktorá sa stala riaditeľkou na základe výsledku výberového konania, konaného dňa 14.12.2018 v Trnave.
   Poverenie novej riaditeľke odovzdali zástupcovia zriaďovaťeľa TTSK Ing. Peter Beck a PaedDr. Slávka Franková za prítomnosti zamestnancov školy.

  • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

   Realizátorom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. Našim cieľom je uľahčiť prechod od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy.

  • Piatok, 7.12.2018

   Zástupcov Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, stavovských organizácií a stredných škôl ČR privítali na pôde školy riaditeľka školy a poradca župana TTSK. Českí partneri sa zaujímali o rozvoj odborného vzdelávania a prípravy našich žiakov a systém duálneho vzdelávania, diskutovali s riaditeľkou školy o implementácii zákona č.61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave do praxe, o výhodách a nevýhodách vstupu do SDV. Pri prehliadke odborných učební, školských dielní a Školiaceho centra Schaeffler Skalica, spol. s r.o. sa zástupcovia českých inštitúcií venovali otázkam inovácií OVP v spolupráci so zamestnávateľom. Riaditeľ podniku Schaeffler Skalica Ing.Miroslav Janota a riaditeľka školy prezentovali koncepciu rozvoja OVP a SDV.

  • PROFESIJNÝ BAKALÁR

   Zástupcovia partnerského podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. prezentovali našim štvrtákom projekt, v rámci ktorého môžu naštartovať svoju profesionálnu budúcnosť v oblasti strojárskej výroby už počas vysokoškolského štúdia.

   Profesijny_bakalar

   Brozura_profesijny_bakalar

  • 5.12.2018

   Športová hala v Trnave hostila zástupcov stredných škôl, ktorí prišli deviatakom a rodičom odprezentovať vzdelávacie programy, odborné vzdelávanie a prípravu stredoškolákov, systém duálneho vzdelávania a spoluprácu so zamestnávateľmi v rozvoji odborného vzdelávania. Organizátorom podujatia bol Trnavský samosprávny kraj. Žiakov prišiel pozdraviť aj trnavský župan,ktorému stredoškoláci odprezentovali svoje práce. Našu školu zastupovali Ing.,Mgr.Záluby Miroslav zo Školiaceho centra Schaeffler Skalica, spol. s r.o. a riaditeľka školy.

  • 28.november 2018

   Holíčský zámok hostil zástupcov stredných škôl, ktorí prišli návštevníkom, deviatakom a ich rodičom, výchovným poradcom základných škôl ukázať, ako sa pripravujú žiaci stredných škôl na svoje budúce povolania. Sabina Volečková, Martin Gábor a Noel Fleischmann spolu so zástupcami školy a podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. prezentovali našu školu, odborné vzdelávanie a systém duálneho vzdelávania. Žiaci základných škôl sa pýtali hlavne na podmienky štúdia v štvorročných študijných odboroch, výhody v systéme duálneho vzdelávania a na mimoškolské aktivity. Organizátorom podujatia bolo CPPPaP Holíč.

  Nový študijný odbor od 1.9.2017Nový študijný odbor od 1.9.2017

  2679 K mechanik-mechatronik

  v systéme duálneho vzdelávania

  SCHAEFFLER

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
   Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
   034/6644979 školské dielne
   034/6645362 vrátnica

  Fotogaléria