DUÁLNE VZDELÁVANIE

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik - mechatronik

Budúcnosť pre strojárov!

progeCAD

TECHNICKÉ KRESLENIE

Duálne vzdelávanie

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria

Myslíme na budúcnosť našich absolventov!

 • Všetkým našim žiakom, zamestnancom, rodičom i priateľom školy prajeme krásne leto. Tešíme sa na Vás 2. septembra 2020.

 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

  Pri prvom vstupe do budovy školy 29.6. (príp.30.6.) je každý študent povinný odovzdať VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE podpísané zákonným zástupcom, alebo plnoletým študentom.Máte možnosť si ho vytlačiť z internetu vyhl_o_zdravot_stave.pdf, alebo si tlačivo vyzdvihnúť na vrátnici školy.

 • Žiaci, ktorí neboli prijatí na strednú školu, majú možnosť podať si prihlášku na vzdelávanie na našej škole pre školský rok 2020/2021

  v študijných (štvorročných) odboroch:

  - mechanik nastavovač (aj v systéme duálneho vzdelávania),

  - mechanik mechatronik (len v systéme duálneho vzdelávania),

  - strojárstvo,

  - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,

  v učebných (trojročných) odboroch:

  - mechanik opravár - stroje a zariadenia,

  - obrábač kovov.

  Prihlášky treba doručiť na sekretariát školy najneskôr
  do
  19. júna 2020.

 • Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie rady školy

  Vážení rodičia, pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri SOŠS Skalica na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2020 (štvrtok) o 16:00 hod. v priestoroch telocvične SOŠS v Skalici, Nádražná 2222, Skalica.

 • Pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení sme našim štvrtákom i žiakom nadstavbového štúdia odovzdávali vysvedčenie o maturitnej skúške. Za účasti riaditeľky školy Mgr. Kataríny Zelenkovej i triednej učiteľky Mgr. Ivany Janotovej sa s našimi štvrtákmi prišiel rozlúčiť i zástupca firmy Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Mgr. Ing. Miroslav Záluby. Ocenenili sme najlepších študentov v SDV, ktorými boli Frederik Hrubša, Sebastián Heleši a Marcel Šebesta. Absolventom nadstavbového štúdia rozdala vysvedčenie spolu s riaditeľkou školy ich triedna učiteľka Mgr. Danka Hnilicová. Všetkým chlapcov želáme veľa úspechov v živote.

 • Našu školu končí tento rok 36 maturantov. Výsledky maturitných skúšok sa im kvôli mimoriadnej situácii vypočítali podľa známok, ktoré žiaci získavali počas štúdia. Nie všetci tento výsledok akceptovali. Jeden náš študent sa rozhodol maturovať prezenčnou formou, aby mohol z ANJ získať úroveň B2. A tak sa i nám napriek hygienickým obmedzeniam podarilo nachvíľu zažiť atmosféru maturitných skúšok.

 • Informácie pre záujemcov o nadstavbové štúdium

  V školskom roku 2020/2021 otvárame nadstavbové štúdium (v dennej a externej forme) v študijných odboroch

  2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby

  6403 L podnikanie v remeslách a službách.

  Prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť TU, treba doručiť na sekretariát školy do 31. mája 2020.

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžadovať nebude.

 • Prijímacie konanie

  V časti Prijímacie skúšky sú zverejnené výsledky prijímacieho konania žiakov pre školský rok 2020/2021.

  Pre zobrazenie výsledkov kliknite TU.

 • Informácie pre záujemcov o štúdium


  V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledovné odbory:

  študijné (štvorročné):

  2381 M strojárstvo

  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  2679 K mechanik mechatronik
  (len v SDV)

  2411 K mechanik nastavovač
  (aj v SDV)

  učebné (trojročné):

  2466 H 02 mechanik opravár

  2433 H obrábač kovov


Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria