DUÁLNE VZDELÁVANIE

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik - mechatronik

Budúcnosť pre strojárov!

progeCAD

TECHNICKÉ KRESLENIE

Duálne vzdelávanie

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria

Myslíme na budúcnosť našich absolventov!

 • Simulované študentské voľby do NR SR 2020

  Aj v našej Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici sa žiaci v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠS Skalica rozhodli využiť možnosť zapojiť sa do celoslovenskej akcie organizovanej Radou mládeže Bratislavského kraja. Simulované študentské voľby do NR SR 2020 sa konali 6. 2. 2020 v čase od 8.00 do 13.00 hodiny a volebná účasť dosiahla 52,70%. Zápisnica bola vyhotovená a odoslaná o 15.00 volebnou komisiou, ktorú tvorili členovia ŽŠR Sabína Volečková, Matej Vávra a Enrico Slinták.

  Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Potrebujeme mladým povedať, že na nich záleží a že svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách. Aj to môže byť konečným efektom volieb „nanečisto“.

 • Dňa 13. januára 2020 sa žiaci I. N a III. N triedy pod pedagogickým dohľadom Mgr. Danky Hnilicovej a Ing. Evy Liskovej zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Slovenský scenárista, režisér a dramatik Ondrej Šulaj vytvoril na základe Timravinej novely tragikomickú dramatizáciu plnú šťavnatého humoru s nádychom irónie a sarkazmu. Dielo Ťapákovci nemá v slovenskej literatúre obdobu a vďaka svojej nadčasovosti k nám živo prehovára aj dnes.

 • V rámci projektu Erasmus+ sa žiaci našej školy na pozvanie Strednej odbornej školy v Holíči zúčastnili stretnutia v Humpolci v Českej republike. Našu školu zastupovali žiaci III. N triedy Kristián Lukúvka, David Komínek, Michal Harnoš a Jakub Jurček, ktorý sa stal na pár dní vedúcim skupiny. Témou stretnutia bola konverzácia a aktivita mladých ľudí zameraná na Mladého podnikateľského ducha.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Šestnásť žiakov Strednej odbornej školy strojníckej sa zapojilo do postupovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku, kde si porovnali svoje jazykové schopnosti v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením, ale i v priamej ústnej komunikácii. Najvyšší počet bodov a postup do okresného kola vybojoval žiak IV.NA triedy Frederik Hrubša, na druhom mieste sa umiestnil Jakub Šmida z III.M a tretie miesto obsadili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov Patrik Vrablec z II.M a Milan Vašek z II.N. Frederikovi srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári budúceho roku.

 • Máme majstra aj vicemajstra Slovenska

  Pekný úspech dosiahli žiaci našej Strednej odbornej školy strojníckej na majstrovstvách Slovenska v Nitre v boxe – športe vhodnom predovšetkým pre chlapov. V kategórii starších dorastencov sa majstrom Slovenskej republiky vo váhe nad 91 kilogramov stal žiak III. A triedy Sebastián Hikertsberger, ktorý pravidelne trénuje v skalickom boxovom klube Box klub Polícia Skalica a v Nitre reprezentoval Box klub Holíč. Na tomto podujatí sa na peknom druhom mieste vo váhe do 60 kilogramov umiestnil žiak III. M Miroslav Dujsík, ktorý je členom ŠK Záhorák v Skalici a 6 rokov sa aktívne venuje boxu.

 • Riaditeľka školy Mgr. Katarína Zelenková spolu s Ing. Alenou Mikerovou navštívili súkromnú materskú školu Slniečko v Skalici, kde spolu s pani primátorkou Ing. Annou Miernou privítali významnú osobnosť- profesorku Ivetu Radičovú, sociologičku, pedagogičku, bývalú ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež predsedníčku vlády Slovenskej republiky.

  Jej návšteva bola spojená so slávnostným otvoreným tzv. Technickej materskej škôlky - projektu, do ktorého budú aktívne zapojení i žiaci našej školy. V tejto súvislosti tu bol prítomný aj Peter Beck zo spoločnosti Edymax, ktorá projekt realizuje.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria