DUÁLNE VZDELÁVANIE

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik - mechatronik

Budúcnosť pre strojárov!

Hlavný partner v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy

Hlavný partner v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Duálne vzdelávanie

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria

Myslíme na budúcnosť našich absolventov!

 • Aj strojárov zaujíma ekológia

  Každoročné slávnostné vyhodnotenie Ekologického činu roka sa v tomto roku zo všeobecne známych dôvodov síce nekonalo, napriek tomu nedá sa nám nepochváliť činom, ktorým do tohto projektu prispeli žiaci našej školy.

  Pod taktovkou majsterky odbornej výchovy pani Marty Pertlovej, ktorá je zároveň vedúcou Environmentálneho krúžku, sa prváci odboru mechanik nastavovač a odboru obrábač kovov zapojili do súťaže vyhlásenej TTSK svojimi aktivitami. Ich záujem sa sústredil na odstránenie čiernej skládky v okolí školskej telocvične, ktorú si chlapci všimli. Bez dlhého otáľania zorganizovali brigádu, v rámci ktorej všetok neporiadok roztriedili, odpratali a okolie telocvične upratali. No zapojili sa aj do čistenia mesta Skalica a nepovšimnuté nezostali ani autobusové zastávky v blízkosti školy.

 • Elektronické potvrdenie o návšteve našej školy

  Vážení rodičia i žiaci, využite možnosť získať elektronické potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie si môžete vytlačiť kdekoľvek. Je autorizované a má rovnakú platnosť ako potvrdenie vydané v škole.
  Návod nájdete tu: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy

 • Ešte pred prechodom na dištančné vzdelávanie sa druháci Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici aktívne zapojili do 9. ročníka celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave Záložka do knihy spája slovenské školy.

  V rámci predmetov etická výchova a slovenský jazyk a literatúra sa zoznámili so slovenskými dramatikmi a vyrobili záložky pre dievčatá zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci. V týchto dňoch aj do Skalice poštou prišli záložky z partnerskej školy, ktoré si chlapci rozdelia po príchode do školy. Veríme, že sa čoskoro stretneme, a to nielen pri záložkách.

 • Aktuálne dokumenty
 • PREDĹŽ SI PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu, si študenti môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez

  https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

  Známka bude študentom doručená domov.

  Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra 2020.

  Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

 • na základe vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga škola od zajtra, t.j. 12.10.2020 (pondelok) prechádza na dištančné vzdelávanie. Žiaci zostávajú doma, sú povinní sledovať a plniť úlohy, ktoré dostanú od svojich vyučujúcich.

  Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik vo firmách tiež zostanú doma. O ďalšom priebehu vzdelávania Vás budeme informovať.

  V prípade, ak niekto stratil heslo do edupage kontaktujte triedneho učiteľa, heslo Vám po overení údajov bude zaslané.

 • V posledný septembrový týždeň sa žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy strojníckej aktívne venovali v rámci teoretického vyučovania plneniu tém NŠFG, konkrétne spotrebiteľskej výchove a výchove k podnikaniu. Po doobedňajšej besede so žiakmi sa realizovalo aktualizačné vzdelávanie pedagógov pod odborným vedením školiteľky Mgr. Danky Hnilicovej, ktorá je absolventkou inovačného vzdelávania Viac ako peniaze JA Slovensko.

 • Aktualizácia Vyhlásení

  Aktualizácia potrebných Vyhlásení pre žiakov a pre zamestnancov školy pred vstupom v prípade viac ako 3-dňovej neprítomnosti vrátane víkendov a sviatkov.​​​​

  Všetky dokumenty sú na stránke https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

  Vyhlasenie_zamestnanca.docx

  Vyhlásenie pre návštevníkov školy:

  Vyhlasenie_navstevnika_skoly.docx

 • Oznam o prerušení vyučovania - aktualizácia údajov

  Z dôvodu podozrenia na nákazu koronavírusom sa od štvrtka 17.9.2020 až do odvolania preventívne prerušuje vyučovanie i odborný výcvik ďaľším dvom triedam: triede I.A a triede II.M.
  Žiaci týchto tried by sa mali zdržiavať doma a nenavštevovať krúžky ani iné verejne prístupné miesta!
  O ďalšom postupe budeme informovať cez Edupage a prostredníctvom webstránky.

 • Oznam o prerušení vyučovania triedy I.MN a triedy II.A

  Z dôvodu podozrenia na nákazu koronavírusom sa v triede I.MN a v triede II.A od štvrtka 17.9.2020 až do odvolania preventívne prerušuje vyučovanie i odborný výcvik. Ide o kontakt s pozitívnou osobou.
  Žiaci týchto tried by sa mali zdržiavať doma a nenavštevovať krúžky ani iné verejne prístupné miesta!
  O ďalšom postupe budeme informovať cez Edupage a prostredníctvom webstránky.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria