• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola strojnícka na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola strojnícka
   • Telefón
   • 034/6645274
   • Adresa školy
   • Ul. pplk. Pľjušťa 29
    909 01 Skalica
    Slovakia
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Katarína Zelenková, riaditel@zss.skalica.sk
    tel. 0911 718 918
   • Zástupkyňa RŠ
   • Ing. Eva Lisková, liskov.eva@gmail.com
    tel. 0905 223 964
   • Praktické vyučovanie
   • Bc. Anton Jakubec, prax.soss@gmail.com
    tel. 0911 106 775