• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
   • Email školy
   • riaditel@zss.skalica.sk
   • Telefón
   • 034/6645274
   • Adresa školy
   • Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
    Slovakia
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Katarína Zelenková, riaditel@zss.skalica.sk
    tel. 0911 718 918
   • Zástupkyňa RŠ
   • Ing. Eva Lisková, liskov.eva@gmail.com
    tel. 0905 223 964
   • Praktické vyučovanie
   • Bc. Anton Jakubec, prax.soss@gmail.com
    tel. 0911 106 775