• Hlavný partner v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy

  Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

 • DOD 14. februára 2020

 • Simulované študentské voľby do NR SR 2020

  Simulované študentské voľby do NR SR 2020

  Aj v našej Strednej odbornej škole strojníckej  v Skalici sa žiaci v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠS Skalica rozhodli využiť možnosť zapojiť sa do celoslovenskej akcie organizovanej Radou mládeže Bratislavského kraja. Simulované študentské voľby do NR SR 2020 sa konali 6. 2. 2020 v čase od 8.00 do 13.00 hodiny a volebná účasť dosiahla 52,70%. Zápisnica bola vyhotovená a odoslaná o 15.00 volebnou komisiou, ktorú tvorili členovia ŽŠR Sabína Volečková, Matej Vávra a Enrico Slinták.

  Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Potrebujeme mladým povedať, že na nich záleží a že svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách. Aj to môže byť konečným efektom volieb „nanečisto“.

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Dňa 13. januára 2020 sa žiaci I. N a III. N triedy pod pedagogickým dohľadom Mgr. Danky Hnilicovej a Ing. Evy Liskovej zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave.  Slovenský scenárista, režisér a dramatik Ondrej Šulaj vytvoril na základe Timravinej novely tragikomickú dramatizáciu plnú šťavnatého humoru s nádychom irónie a sarkazmu. Dielo Ťapákovci nemá v slovenskej literatúre obdobu a vďaka svojej nadčasovosti k nám živo prehovára aj dnes.

 • Vianočný vinš

       

 • Erazmus+ v Českej republike

  V rámci projektu Erasmus+ sa žiaci našej školy na pozvanie Strednej odbornej školy v Holíči zúčastnili stretnutia v Humpolci v Českej republike. Našu školu zastupovali žiaci III. N triedy Kristián Lukúvka, David Komínek, Michal Harnoš a Jakub Jurček, ktorý sa stal na pár dní vedúcim skupiny. Témou stretnutia bola konverzácia a aktivita mladých ľudí zameraná na Mladého podnikateľského ducha.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Šestnásť žiakov Strednej odbornej školy strojníckej sa zapojilo do postupovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku, kde si porovnali svoje jazykové schopnosti v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením, ale i v priamej ústnej komunikácii. Najvyšší počet bodov a postup do okresného kola vybojoval žiak IV.NA triedy Frederik Hrubša, na druhom mieste sa umiestnil Jakub Šmida z III.M a tretie miesto obsadili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov Patrik Vrablec z II.M a Milan Vašek z II.N. Frederikovi srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári budúceho roku.

 • Máme majstra aj vicemajstra Slovenska

  Máme majstra aj vicemajstra Slovenska

  Pekný úspech dosiahli žiaci našej Strednej odbornej školy strojníckej na majstrovstvách Slovenska v Nitre v boxe – športe vhodnom predovšetkým pre  chlapov. V kategórii starších dorastencov sa majstrom Slovenskej republiky vo váhe nad 91 kilogramov stal žiak III. A triedy Sebastián Hikertsberger, ktorý pravidelne trénuje v skalickom boxovom klube Box klub Polícia Skalica a v Nitre reprezentoval   Box klub Holíč. Na tomto podujatí sa na peknom druhom mieste vo váhe do 60 kilogramov umiestnil žiak III. M Miroslav Dujsík, ktorý  je členom ŠK Záhorák v Skalici  a 6 rokov sa aktívne venuje boxu.

  Našim boxerom blahoželáme k peknému úspechu a prajeme, aby sa im darilo na poli športu aj vedomostí.

 • Aj k nám dnes zavítal Mikuláš...

 • Technická škôlka

  Riaditeľka školy Mgr. Katarína Zelenková spolu s Ing. Alenou Mikerovou navštívili súkromnú materskú školu Slniečko v Skalici, kde spolu s pani primátorkou Ing. Annou Miernou privítali významnú osobnosť- profesorku Ivetu Radičovú, sociologičku, pedagogičku, bývalú ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež predsedníčku vlády Slovenskej republiky.

  Jej návšteva bola spojená so slávnostným otvoreným tzv. Technickej materskej škôlky - projektu, do ktorého budú aktívne zapojení i žiaci našej školy. V tejto súvislosti tu bol prítomný aj Peter Beck zo spoločnosti Edymax, ktorá projekt realizuje.

      

 • Podporujeme záujem žiakov o vysokoškolské štúdium

  Podporujeme záujem žiakov o vysokoškolské štúdium

  Žiaci štvrtého ročníka odboru mechanik nastavovač Frederik Hrubša, Matúš Tomša, Martin Gábor Marcel Šebesta sa zúčastnili tradičného podujatia občianskeho združenia Budúca Generácia Európy - projektu MiniErazmus, v rámci ktorého sa aktívne zapojili do vysokoškolského života na STU v Bratislave. Navštívili prednášky, semináre, zúčastnili sa aktivít usporiadaných vysokoškolákmi a tak získali reálnejšiu predstavu o svojom budúcom živote.

 • ZENIT v strojárstve

  Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej 21. ročník prebiehal  v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Galante. Žiaci súťažili v kategórii zameranej na overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie a v kategórii programovania CNC strojov, vrátane vypracovania technologických postupov a overenia teoretických znalostí. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Frederik Hrubša a Sebastián Heleši zo IV.NA triedy, ktorí obsadili zhodne krásne druhé miesto vo svojich kategóriách a Adam Kulhánek a Benjamín Hajla z III.N triedy, ktorým na medailové umiestnenie chýbalo pár bodov. Chlapcom gratulujeme a držíme palce v ich ďalšom štúdiu.

 • Čistenie autobusových zastávok

  Čistenie autobusových zastávok

  Keď sme čistili mesto 27. septembra 2019, tak sme si dali sľub, že vyčistíme autobusové zastávky. Naším cieľom bolo upriamiť pozornosť súčasnej mladej generácie na globálne problémy, upozorniť na dôležitosť toho, že aj ona môže niečo urobiť pre ochranu životného prostredia.

  Dohodli sme si termín 15.11. 2019 a študenti našej Strednej odbornej školy strojníckej z triedy I. N: Kos Samuel, Vanek Patrik, Valúšek David, Gazárek Boris sa pustili do práce. Svedčí o tom ich aktivita a chuť pracovať pri čistení a zveľaďovaní autobusových zastávok v našom meste. Ľudia  v týchto priestoroch by nemali odhadzovať smeti (napr. papier, obaly, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, ohorky z cigariet, žuvačky).

  Čistota a poriadok sú základnými predpokladmi vyššej kvality života. Skalica je „pjekné mjesto“ a zaslúži si, aby to bolo aj vidieť. Chráňme si spoločné prostredie, v ktorom žijeme. Za podporu a spoluprácu ďakujem študentom z  I. N triedy našej školy.

 • Beseda so spisovateľom

  Beseda so spisovateľom

  Zaujímavej besedy so spisovateľom Ľubomírom Feldekom a občianskym aktivistom Miroslavom Pollákom sa zúčastnili žiaci I. N triedy v utorok 19. 11. 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Skalici. Vypočuli si príbehy viažuce sa k revolučným udalostiam spred tridsiatich rokov, zážitky a spomienky, ktoré túto dobu priblížili dnešným mladým ľuďom. Na záver nám obaja svojím autogramom obohatili knihu Skúška, ktorá vyšla pred pár dňami.

 • Deň študentstva v SOŠS Skalica

  Deň študentstva v SOŠS Skalica

  V pondelok 18. novembra 2019 si žiaci Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici sériou podujatí pripomenuli Deň študentstva a 30. výročie Nežnej revolúcie.

  Žiacka školská rada pri SOŠS Skalica na tento deň zorganizovala školský Futsalový turnaj, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých tried. Turnaj sa niesol v duchu fair play a zaslúženým víťazom sa stali chlapci z II. A triedy. Na druhom mieste skončil výber žiakov I. A triedy a žiakov nadstavbového štúdia a tretie miesto získali žiaci II. N triedy.

  V jedálni školy sa postupne uskutočnili dve besedy, najprv žiaci medzi sebou privítali absolventov našej školy, ktorí reprezentujú mesto Skalica a aj našu krajinu v hokejbale – Jaroslav Martinusík, Radovan Špírek a Peter Janáč sa predstavili ako majstri Slovenska a prvý z menovaných aj ako majster sveta  v hokejbale. Porozprávali súčasným žiakom svoje zážitky zo sveta športu a pospomínali na svoje študentské časy v laviciach strojariny.

  Druhá beseda sa niesla v duchu osláv Nežnej revolúcie. Žiakom školy sa predstavili zástupcovia občianskeho združenia Living memory, aby im priblížili  17. november 1989, ale i udalosti, ktoré pádu komunizmu predchádzali.

 • Prezentujeme školu

  V rámci prezentácie školy sa zástupcovia našej školy Mgr. Ivana Janotová, Ing. Alena Mikerová, Bc. Lukáš Papšo, vybraní žiaci a zástupcovia firmy Schaeffler Skalica, spol. s r. o.  zúčastňujú prezentačných aktivít, na ktorých chcú predstaviť možnosti štúdia na našej škole a priblížiť  študijné a učebné odbory nielen  žiakom základných škôl, ich rodičom, ale  i širokej verejnosti.

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Návšteva divadelného predstavenia

  V utorok 12. novembra 2019 sa žiaci I. M, II. M a II. A triedy pod pedagogickým dohľadom Ing. Augustíny Galušovej, p. Marty Pertlovej a Ing. Evy Liskovej zúčastnili divadelného predstavenia  Dnes večer nehráme v SND v Bratislave, ktoré je autorskou interpretáciou Jiřího Havelku o poslaní umelca v súčasnosti. V predstavení s vynikajúcim obsadením mali možnosť zamyslieť sa nad úlohou hercov nielen v novembri 1989, ale aj dnes. Žiaci so záujmom sledovali výkony a precítené výpovede pani Emílie Vašáryovej, pána Emila Horvátha a ďalších umelcov v predstavení uvádzanom slovami „revolúcia novembra 89 ako zábavný kabaret z hereckého prostredia.“

 • Záložka do knihy

  Záložka do knihy

  Tohtoročný  8. ročník celoslovenského projektu Záložka  do knihy spája slovenské školy sa realizovala v duchu témy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. K takýmto osobnostiam patrí Milan Rastislav Štefánik a Alexander Dubček. Žiaci II. N triedy Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici sa aktívne do projektu zapojili a vyrobili záložky na menovanú tému pre partnerskú školu, ktorou v tomto ročníku je Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím v Bratislave. Keďže partnerská škola pre našich žiakov je za humnami, rozhodli sa vyrobené záložky na Mokrohájsku osobne doručiť a stretnúť sa so svojimi rovesníkmi a partnermi v projekte.

  A tak v piatok 8. 11. 2019 vycestovali žiaci II. N spolu s Mgr. Dankou Hnilicovou na priateľské stretnutie, na ktorom  si vyrobené záložky vymenili, prezreli si priestory školy, rehabilitačné centrá, školské dielne a pohostení čajom a koláčikom pozvali svojich partnerov na návštevu do Skalice. Veľká vďaka patrí najmä pani Mgr. art. Hanke Vorobjov z partnerskej školy a Mgr. Danke Hnilicovej, ktoré pomohli zaujímavé stretnutie zorganizovať a naplniť tak podstatu projektu Záložka  do knihy spája slovenské školy.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14. 11. 2019 o 15:00 hodine v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej Skalica. Budete informovaní o výsledkoch priebežnej klasifikácie za 1. štvrťrok 2019/2020.

 • Zaujímavá beseda

  Dňa 7.11.2019 sa žiaci III.N a III.M v rámci protidrogovej prevencie zúčastnili zaujímavej besedy so zástupcami komunity Cenacolo. Komunita sa venuje ľuďom, ktorí mali problém s rôznymi formami závislostí. Beseda sa viedla vo veľmi priateľskej atmosfére - najprv bola predstavená zakladateľka a ciele komunity a nasledovali autentické výpovede členov komunity o ich pohnutých životných príbehoch.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria