• Aj strojárov zaujíma ekológia

  Aj strojárov zaujíma ekológia

  Každoročné slávnostné vyhodnotenie Ekologického činu roka sa v tomto roku zo všeobecne známych dôvodov síce nekonalo, napriek tomu nedá sa nám nepochváliť činom, ktorým do tohto projektu prispeli žiaci našej školy.

  Pod taktovkou majsterky odbornej výchovy pani Marty Pertlovej, ktorá je zároveň vedúcou Environmentálneho krúžku, sa prváci odboru mechanik nastavovač a odboru obrábač kovov zapojili do súťaže vyhlásenej TTSK svojimi aktivitami. Ich záujem sa sústredil na odstránenie čiernej skládky v okolí školskej telocvične, ktorú si chlapci všimli. Bez dlhého otáľania zorganizovali brigádu, v rámci ktorej všetok neporiadok roztriedili, odpratali a okolie telocvične upratali. No zapojili sa aj do čistenia mesta Skalica a nepovšimnuté nezostali ani autobusové zastávky v blízkosti školy.

  Zapojenie sa do súťaže Ekologický čin roka nevnímali ako súťaž o prvé miesto, ich záujem sa sústredil práve na konanie skutkov, ktoré ich ekologické povedomie napĺňa dobrým pocitom zo správne vykonanej práce. Veríme, že im ich záujem o ekológiu a environmentálne aktivity vydrží a budú vzorom pre svojich rovesníkov.

 • Elektronické potvrdenie o návšteve našej školy

  Elektronické potvrdenie o návšteve našej školy

  Vážení rodičia i žiaci, využite možnosť získať elektronické potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie si môžete vytlačiť kdekoľvek. Je autorizované a má rovnakú platnosť ako potvrdenie vydané v škole.
  Návod nájdete tu: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

  Ešte pred prechodom na dištančné vzdelávanie sa druháci Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici aktívne zapojili do 9. ročníka celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave Záložka do knihy spája slovenské školy.

  V rámci predmetov etická výchova a slovenský jazyk a literatúra sa zoznámili so slovenskými dramatikmi a vyrobili záložky pre dievčatá zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci. V týchto dňoch aj do Skalice poštou prišli záložky z partnerskej školy, ktoré si chlapci rozdelia po príchode do školy. Veríme, že sa čoskoro stretneme, a to nielen pri záložkách.

 • Aktuálne dokumenty

  Aktuálne dokumenty
 • PREDĹŽ SI PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO

  PREDĹŽ SI PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu, si študenti môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez

  https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ 

  Známka bude študentom doručená domov.

  Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra 2020.

  Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

 • Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020 do odvolania

  na základe vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga škola od zajtra, t.j. 12.10.2020 (pondelok) prechádza na dištančné vzdelávanie. Žiaci zostávajú doma, sú povinní sledovať a plniť úlohy, ktoré dostanú od svojich vyučujúcich. 

  Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik vo firmách tiež zostanú doma. O ďalšom priebehu vzdelávania Vás budeme informovať.

  V prípade, ak niekto stratil heslo do edupage kontaktujte triedneho učiteľa, heslo Vám po overení údajov bude zaslané. 

 • Deň Finančnej gramotnosti

  V posledný septembrový týždeň sa žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy strojníckej aktívne venovali v rámci teoretického vyučovania plneniu tém NŠFG, konkrétne spotrebiteľskej výchove a výchove k podnikaniu. Po doobedňajšej besede so žiakmi sa realizovalo aktualizačné vzdelávanie pedagógov pod odborným vedením školiteľky Mgr. Danky Hnilicovej, ktorá je absolventkou inovačného vzdelávania Viac ako peniaze JA Slovensko.

 • Aktualizácia Vyhlásení

  Aktualizácia Vyhlásení

  Aktualizácia potrebných Vyhlásení pre žiakov a pre zamestnancov  školy pred vstupom v prípade viac ako 3-dňovej neprítomnosti vrátane víkendov a sviatkov.​​​​

  Všetky dokumenty sú na stránke https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

   

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

  Vyhlasenie_zamestnanca.docx

  Vyhlásenie pre návštevníkov školy:

  Vyhlasenie_navstevnika_skoly.docx

 • Oznam o prerušení vyučovania - aktualizácia údajov

  Oznam o prerušení vyučovania - aktualizácia údajov

  Z dôvodu podozrenia na nákazu koronavírusom sa od štvrtka 17.9.2020 až do odvolania preventívne prerušuje vyučovanie i odborný výcvik ďaľším dvom triedam: triede I.A a triede II.M. 
  Žiaci týchto tried by sa mali zdržiavať doma a nenavštevovať krúžky ani iné verejne prístupné miesta! 
  O ďalšom postupe budeme informovať cez Edupage a prostredníctvom webstránky.

 • Oznam o prerušení vyučovania triedy I.MN a triedy II.A

  Oznam o prerušení vyučovania triedy I.MN a triedy II.A

  Z dôvodu podozrenia na nákazu koronavírusom sa v triede I.MN a v triede II.A od štvrtka 17.9.2020 až do odvolania preventívne prerušuje vyučovanie i odborný výcvik. Ide o kontakt s pozitívnou osobou.
  Žiaci týchto tried by sa mali zdržiavať doma a nenavštevovať krúžky ani iné verejne prístupné miesta! 
  O ďalšom postupe budeme informovať cez Edupage a prostredníctvom webstránky.

 • Aktuálne informácie

  Od 16. septembra 2020  bude vyučovanie prebiehať už
  v normálnom - neskrátenom časovom režime.

  Pozri harmonogram:

  1. vyučovacia hodina     7.55 – 8.40
  2. vyučovacia hodina      8.45 – 9.30
  3. vyučovacia hodina      9.45 – 10.30
  4. vyučovacia hodina     10.35 – 11.20
  5. vyučovacia hodina     11.25 – 12.10
  12.10 – 12.40  obedová prestávka
  6. vyučovacia hodina     12.40 – 13.25
  7. vyučovacia hodina     13.30 – 14.15

  V prevádzke bude školský bufet  i nápojový automat. Možnosť stravovať sa v školskej jedálni bude od 17. septembra 2020. Stále ostáva v platnosti  dodržiavanie opatrení R-O-R (rúška, odstupy, dezinfekcia rúk).

 • Odborný výcvik trocha inak

  Odborný výcvik trocha inak

  Pre rekonštrukciu školských dielní  v SOŠS Skalica v tomto školskom roku žiaci  I. A, II. A, III. A, II.N a IV. N absolvujú odborný výcvik vo firmách Didaktik, ZLK Kos, Grafobal a. s. a Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

  Dňa 4. 9. a 7. 9. 2020 sa žiaci III. A, II. A a IV. N triedy zúčastnili školenia BOZP a PO v podniku DIDAKTIK. Po školení sme pokračovali prehliadkou pracovísk, na ktoré budú naši žiaci pridelení počas praxe vo firme. Žiakov zaujali najmä moderné stroje a robotická linka, no záujem bol aj o prácu s nitovacou pištoľou. Podnik má ozaj rôznorodé pracoviská. Samozrejme, stretli sme sa aj so strojmi, ktoré sú nám známe. Naše staré dobré sústruhy, frézky a brúsky. Na pracoviskách boli zamestnanci ochotní vysvetliť a prakticky ukázať žiakom prácu, ktorú vykonávajú. Veríme, že tento deň bude začiatkom úspešnej spolupráce podniku Didaktik a školy.

  Našim žiakom želáme, aby získali čo najviac vedomostí a zručností, ktoré v budúcnosti využijú a samozrejme, aby sa na nových pracoviskách cítili príjemne a užitočne.

 • Aktuálna informácia

  Aktuálna informácia

  Odborný výcvik bude prebiehať v nezmenenej časovej forme - vyučovacie hodiny skrátené nebudú. Žiaci sa budú môcť stravovať vo firme Aproxima. 

 • Aktualizované pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021

  Aktualizované pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021
 • Informácie pre externé nadstavbové štúdium

  Informácie pre externé nadstavbové štúdium

  Milí žiaci,

  úvodé stretnutie s informáciami o štúdiu sa uskutoční 3.septembra.2020 (štvrtok)  o 15,00 hod. v učebni 2SB.
  Každý žiak musí pri vstupe do školy odovzdať zdravotný dotazník.
  Tlačivo zdravotného dotazníka si môžete stiahnuť TU a je k dispozíí aj na vrátnici SOŠS Skalica, v čase od 8,00 do 13,00 hod. Každý žiak musí mať dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Otvorenie školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  začiatok roka kvôli COVID-19 bude bez hromadného slávnostného otvorenia. 

  Každý žiak musí pri vstupe do školy odovzdať zdravotný dotazník vyplnený zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom.
  Tlačivo zdravotného dotazníka si môžete stiahnuť TU a je k dispozíí aj na vrátnici SOŠS Skalica, v čase od 8,00 do 13,00 hod.

  Každý žiak musí mať dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

  Časový harmonogram príchodu a odchodu žiakov 2. 9.2020:

  I.A ( I.AMO + I.AOK )      8.00 – 9.20    zraz vo vestibule   tr. učiteľ  Ing. Cintula

  I.MN ( I.M + I.N )             8.15 – 9.35    zraz vo vestibule   tr. uč. Mgr. Janotová

  II. A,                                8.30 – 9.15    2NB   tr. učiteľka Ing. Galušová

  III.A                                 9.20 - 10.05  2NB   tr. učiteľka Ing. Galušová

  II.M                                 8.45 – 9.25     6NB  tr. učiteľka Ing. Slezáková

  II.N                                  8.45 – 9.30    1NB  tr. učiteľka  Ing. Lisková

  III.M                                9.00 – 9.45    2SB   tr. učiteľka  Ing. Korčáková

  III.N                                 8.50 – 9.30    1NB  tr. učiteľka  Mgr. Kopálová

  IV.M                                9.30 – 10.15   6NB  tr. učiteľka Ing. Slezáková

  IV.N                                 9.30 – 10.15   1NB  tr. učiteľka  Mgr. Kopálová

  II.NŠ                                9.00 -  9.40     3SB   tr. učiteľka Ing. Mikerová

  Pokyny pri nástupe do školy:

  - všetci žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom,

  - žiaci si pri vstupe dezinfikujú ruky,

  - rodičia a cudzie osoby nevstupujú do budovy školy,

  - zahraniční študenti sa pri vstupe do budovy školy preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19,

   

 • Povinnosti zákonných zástupcov pre COVID-19

  Povinnosti zákonných zástupcov pre COVID-19

  Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Pri výskyte príznakov COVID-19 telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Bezodkladne nahlási karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
  • Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
 • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

  ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

  Milí žiaci

  tešíme sa, že sa s Vami stretneme v školskom roku 2020/21. Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 je však  potrebné riadiť sa pokynmi a postupmi, ktoré určilo MŠ SR. 

  V súvislosti s návratom do školy a vydanými opatreniami žiadame našich žiakov, aby minimalizovali možnosť nákazy ochorením COVID-19 (cesty do zahraničia, účasť na hromadných akciách a pod.) a neohrozovali tak realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Ďakujeme.

  Základne_pokyny

  Dôležité tlačivá pre žiakov a zákonných zástupcov:

  Priloha_4_Dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.docx (Predkladá žiak pri prvom nástupe so školy.)

  Priloha_5_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.docx (Predkladá žiak pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni.)

   

  Zákonný zástupca/Plnoletý žiak

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
 • Letné prázdniny

  Všetkým našim žiakom, zamestnancom, rodičom i priateľom školy prajeme krásne leto. Tešíme sa na Vás 2. septembra 2020.

 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

  Vyhlásenie o zdravotnom stave

  Pri prvom vstupe do budovy školy 29.6. (príp.30.6.) je každý študent povinný odovzdať VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE podpísané zákonným zástupcom, alebo plnoletým študentom.Máte možnosť si ho vytlačiť z internetu vyhl_o_zdravot_stave.pdf, alebo si tlačivo vyzdvihnúť na vrátnici školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria