• Hlavný partner v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy

  Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

 • Exkurzia žiakov – MSV Brno

  V dňoch 9. – 10. októbra 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy strojníckej zúčastnili 61. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Spolu s učiteľmi a majstrami odborného výcviku si žiaci prezreli expozície podnikov a firiem z oblasti strojárstva, zlievarenstva, zvárania, energetiky a elektrotechniky, elektroniky a automatizácie a meracej techniky.

  Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 35% vystavovateľov a 10 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

 • Čistenie mesta

  Čistenie mesta

  Dňa 27.9.2019 sa uskutočnil čistiaci deň siEKO nášho mesta Skalica. Koordinátorom toho projektu je p. Soňa Postová. Dobrovoľníci základných a stredných škôl sa stretli na námestí, kde nás privítala a prihovorila sa k nám primátorka Ing. Anna Mierna.

  Teraz si predstav ten skvelý pocit, keď priložíš ruku k dielu aj ty. Zobrali sme si igelitové vrecia rôznych farieb na odpad i rukavice.

  Čo chceme dosiahnuť?

  Radi by sme ukázali ostatným, že zbierať odpadky nie je hanba.  Práve naopak, mali by sme to urobiť s akousi hrdosťou, lebo robíme niečo pre seba, čistejšiu Zem. Každému z nás záleží na lepšej budúcnosti pre nás a naše deti a tá by nemala byť spojená so špinavou krajinou.

  Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom z našej školy z tried I.N a I.A : Samuel Kos, Boris Gazárek, Patrik Vanek, David Valúšek, Dominik Mihálik, Katarína Turečková, Martin Grünvalský, Matej Ptáček, Erik Danihel, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.

  Dúfam, že táto akcia bude mať kladný vplyv na občanov mesta a budú i naďalej udržiavať poriadok v meste.

  Marta Pertlová

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme boli poctení návštevou anglickej dámy Ailsy Domanovej, ktorá je považovaná za neoficiálnu ambasádorku Veľkej Británie na Slovensku. Vyrozprávala nám svoj ťažký životný príbeh, ktorý sa začal v čase II. svetovej vojny v Anglicku. Tiež nám opísala zvyky a tradície ktoré sa dodržiavajú na Halloween . Povzbudila a motivovala našich žiakov, aby sa učili cudzie jazyky.“ Vážte si slobodu, že môžete cestovať, študovať, učiť sa cudzie jazyky. Ak viete aspoň pár viet, môžete precestovať svet.“

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Dňa 25. septembra 2019 sa žiaci I. N, I. A a II. N triedy pod pedagogickým dohľadom Ing. Augustíny Galušovej a Ing. Evy Liskovej zúčastnili divadelného predstavenia Neprebudený na motívy poviedky nášho predstaviteľa realizmu Martina Kukučína, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jána Palárika v Trnave. Dojemný osud slovenského outsidera hovorí o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu. V úlohe Ondráša Machuľu sa predstavil vynikajúci Michal Jánoš.

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

  V roku  2019 je témou Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU!. Dôraz je kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a „naše peňaženky“.

  Aj žiaci našej školy zobrali bicykle, vynechali MHD, prišli vlakom, urobili tým niečo pre seba, no hlavne pre životné prostredie. Niektorí učitelia vymenili auto za autobus a ušetrili životné prostredie a aj peniažky.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na triedne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční:

  trieda I.M 17.09.2019 o 15,00 hod.

  trieda III.M 17.09.2019 o 15,45 hod.

  ostatné triedy 19.09.2019 o 15,00 hod  v budove školy.

  Účasť rodičov žiakov prvých ročníkov je z dôvodu zavedenia bus- kariet a župného štipendia nutná!

 • MTFuni - Zaži univerzitu!

  Zaujímavé podujatie pripravila v dňoch 4. – 6. septembra 2019 Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave pre žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium. Tri dni naplnené netradičnými prednáškami, krúžkovou činnosťou, workshopmi a teambuildingmi v priestoroch univerzity pripravené pracovníkmi fakulty mali možnosť prežiť a vysokoškolské prostredie na vlastnej koži vyskúšať aj naši žiaci štvrtého ročníka Sebastián Heleši, Daniel Frndalovič a Frederik Hrubša, ktorých spočiatku sprevádzal koordinátor duálneho vzdelávania Bc. Lukáš Papšo.

  Partnerom  tohto naozaj netradičného podujatia bol aj náš partnerský podnik Schaeffler Skalica, spol. s r.o., s ktorým majú žiaci podpísanú učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania.  Jednotlivé aktivity, prednášky a cvičenia pripravené na vysokej vysokoškolskej úrovni zanechali nielen vynikajúci dojem, ale aj snahu našich dualistov po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia pokračovať možno aj v zelenobielych farbách v získavaní vedomostí na univerzitnej pôde.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

 • Čistenie mesta siEKO

  Čistenie mesta siEKO

  Dňa 25. 6. 2019 sa aj naša škola pod vedením p. Marty Pertlovej zapojila do  projektu siEKO. Hlavným cieľom je upozorniť na problematiku ekológie a separáciu odpadov v meste.

  Pod vedeným triednych učiteľov Mgr. Vaculovej, Mgr. Janotovej, Ing. Cintulu, Mgr. Kopálovej žiaci našej školy ráno o 9.00 hodine na námestí si vyzdvihli plastové vrecia: žltej farby – plast, modrej farby – papier, čiernej farby – komunál.

  Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Žiaci spolu s triednou učiteľkou Mgr. Vaculovou upratovali Potočnú ulicu od hotela Sv. Michala po Pomník padlých až ku našej škole. Druhá skupinu žiakov pod vedením Mgr. Janotovej, Ing. Cintulu, Mgr. Kopálovej  zbierala odpad z verejných priestranstiev od kruhového objazdu, autobusovej stanice až po našu školu.

  Najviac odpadu tvoril papier, plast a rekordné množstvo ohorkov od cigariet, ktoré sa nachádzalo v oblasti reštaurácie Srdiečko a, bohužiaľ, pred areálom našej školy.

  Plastové vrecia plné odpadu sme uložili ku kontajnerom v našej škole, odkiaľ sa odvezú do zberného dvoru VEPOS.

  Čistiaci deň je skvelou príležitosťou ukázať sebe i svetu, že aj Skalica sa vie zjednotiť pre dobrú vec, aby sa spoločne prispelo k potrebnej zmene.

  Ďakujem všetkým žiakom a triednym učiteľom.

   

  Marta Pertlová

 • Ocenení úspešní absolventi

  Pani primátorkou Annou Miernou boli dňa 25. júna 2019 ocenení najlepší absolventi skalických základných a stredných škôl za účasti ich triednych učiteľov a rodičov. Našu školu reprezentovali Martin Marek, Erik Vojtek a Róbert Jurča. Srdečne našim absolventom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov! 

 • Kurz OŽaZ

  Týždeň plný slnka a pohody strávili žiaci tried III.NA, III.NB a II.A v krásnom oravskom prostredí. Po dvoch náročných túrach cez Jánošíkove diery a Roháčske plesá zažili chlapci plavbu na pltiach po rieke Orave, prezreli si priestory Oravského hradu a vypočuli si zaujímavý výklad o histórii pltníctva a hradu. Posledný deň absolvovali posledný výstup do obce Vlkolínec, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Nakoniec si všetci užili aktívny relax v termálnom aquaparku Bešeňová. Oddýchnutí a plní zážitkov sa žiaci vrátili späť domov, už naplno pripravení na dvojmesačné letné prázdniny.

 • Važení rodičia,

  opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠS Skalica sa uskutoční dňa 26. júna 2019 v čase od 13,00 do 15,00 hod.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  oznamujeme Vám, že dňa 21. 6. 201914.00 sa v budove Strednej odbornej školy strojníckej Skalica uskutočnia triedne schôdzky RZ.

  Program:
  1. Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠS Skalica – v čase od 14.00 do 15.00 hod. vo vestibule školy

  Kandidátky:
  1. Božena Kolcunová – žiak I. M
  2. Gabriela Mikulová – žiak II. A

  2. Vytvorenie jednej triedy štvrtého ročníka v šk. roku 2019/2020.

  Účasť je dôležitá! 
  Mgr. Katarína Zelenková, riaditeľka školy                                              

   

 • ERAZMUS+

  ERAZMUS+

  V rámci programu ERAZMUS+ a v spolupráci so Strednou odbornou školou v Holíči sa štyria naši žiaci II. N triedy zúčastnili stretnutia partnerov v Zlatých Horách v dňoch 26. 5. 2019 – 6. 6. 2019. Takmer dvojtýždňový pobyt s mladými ľuďmi z Čiech, Slovenska a Rumunska bol zameraný na kritické myslenie a realizovaný v anglickom jazyku. Prvý kontakt žiakov našej školy s projektom ERAZMUS+ vďaka Ing. Ľ.  Mičovej – riaditeľke SOŠ Holíč bol plný spokojnosti, nadšenia a nových očakávaní.

  V Skalici 13. júna 2019     Kristián Lukůvka II. N                                                                      

 • Vážení rodičia,

  ku dňu 7. 6. 2019  v zmysle ustanovenia § 25 ods. 12 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve /ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z."/ a podľa čl. 5 ods. 7 písm. e) Štatútu Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica skončilo členstvo dvoch zvolených zástupkýň rodičov v Rade školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica  /"...dieťa zvoleného zástupcu prestane byť žiakom školy"/. Z tohto dôvodu v zmysle § 25 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.  v spojení s ustanovením § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle čl. 5 Štatútu Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 

   

          VYZÝVAM

   

  rodičov žiakov  Strednej odbornej škole strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica, ktorí chcú činnosťou a členstvom prispieť k činnosti Rady školy, aby do stredy 19. 6. 2019 do 9.00 hod.

  doručili  v písomnej podobe na  adresu školy: Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica alebo osobne na sekretariát školy svoj návrh v písomnej podobe na kandidáta do doplňujúcej voľby člena rady školy, v ktorej uvediete: 

  • meno a priezvisko, 
  • kontakt, 
  • údaj, v  ktorej triede má kandidát žiaka.


  Doplňujúce voľby sa uskutočnia na triednych schôdzkach ZRPŠ.


   

  Mgr. Katarína Zelenková

  riaditeľka školy     

    Skalica 13. 6. 2019                          

 • Druhé kolo prijímacích skúšok

  Druhé kolo prijímacích skúšok

  Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme, že dňa 18. júna 2019 sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok pre študijné odbory číslo 2381M strojárstvo a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  Prijímacia skúška sa uskutoční o 8,00 hodine v priestoroch školy z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

 • Medzinárodná strojárska súťaž

  Medzinárodná strojárska súťaž

  V dňoch 30. a 31. 5. 2019 sa žiaci SOŠS Skalica Matej Vávra (III. A) a Sebastián Heleši (III. NB) spolu s majsterkou odborného výcviku p. Janou Morávkovou zúčastnili medzinárodnej Súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odboroch mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a obrábač kovov. Usporiadateľom súťaže bola Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici.
  Do súťaže sa zapojilo 13 dvojčlenných tímov stredných odborných škôl - dva tímy z Nemeckej republiky, tri tímy z Českej republiky a osem tímov zo Slovenska.
  Súťažilo sa v kategórii jednotlivcov a družstiev. Žiaci vyrábali výrobky podľa výkresovej dokumentácie sústružením a frézovaním. Žiaci našej školy sa umiestnili na 11. mieste v kategórii družstiev a na 18. a 22. mieste v kategórii jednotlivcov.
  Súčasťou súťaže bola exkurzia vo firme Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., kde prebiehalo aj vyhodnotenie súťaže a návšteva termálnych kúpeľov SPA Afrodita Rajecké Teplice, ktorá bola príjemnou odmenou po náročnom dni pri strojoch.
  Obom reprezentantom našej školy Matejovi a Sebastiánovi prajeme ďalšie úspechy a napredovanie v ich odborných vedomostiach a zručnostiach.

   

 • Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre

  Dňa 22. 5. 2019 sa žiaci triedy l.N, l.A, ll.M zúčastnili Medzinárodného Strojárskeho veľthu v Nitre. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa 26. medzinárodný strojársky veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií vydaril a žiaci mohli vidieť rôzne nové a zaujímavé stroje a technológie.

 • Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 13. a 16. mája 2019

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria