• Úspech Benjamína Hajlu na Strojárskej olympiáde 2021
     • Úspech Benjamína Hajlu na Strojárskej olympiáde 2021

     •  

      Do finále Strojárskej olympiády, ktorú každoročne organizuje STU v Bratislave s cieľom podporiť technické vzdelávanie, sa v tomto školskom roku úspešne prebojovali traja študenti našej školy. Benjamín Hajla, žiak IV. N triedy odboru mechanik nastavovač,  obhajoval finálnu prácu s názvom Mesto budúcnosti v komisii, ktorej garantom bol  Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky.

      Richard Petrov a Jakub Šmida, obaja žiaci IV. M triedy odboru mechanik mechatronik, obhajovali svoj projekt Užívateľské rozhranie pre ovládanie chytrého domu v komisii, ktorej garantom bol Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky.

      Obhajoby boli verejné prostredníctvom online spojenia a žiaci tak mohli sledovať súperov – žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Členovia komisií ocenili snahu, zápal pre techniku a inovácie a silné komunikačné a prezentačná schopnosti stredoškolákov a pri vyhlasovaní víťazov nás potešilo tvrdo vybojované tretie miesto Benjamína Hajlu.

      Veríme, že naši maturanti svoje skúsenosti zo Strojárskej olympiády zúročia v štúdiu na STU Bratislava, kam si svojimi projektami pootvorili dvere k získavaniu nových vedomostí.

    • Úspech z Olympiády v anglickom jazyku
     • Úspech z Olympiády v anglickom jazyku

     • Veľká gratulácia patrí Jakubovi Šmidovi zo IV.M, ktorý reprezentoval našu školu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. V dnešnej neľahkej dobe sa táto súťaž musela konať online. Spomedzi všetkých zúčastnených Jakub zabojoval a svojím víťazstvom si zabezpečil postup do krajského kola, v ktorom bude reprezentovať nielen našu školu, ale aj celý skalický okres v kategórii 2D pre stredné odborné školy. Držíme palce a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

     • Vyučovanie od 11.1.2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  s účinnosťou od 11. januára 2021  sa teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie bude realizovať dištančnou formou do odvolania.

      Prechod stredných škôl z dištančnej formy vyučovania na prezenčnú je momentálne plánovaný na obdobie po ukončení lockdownu (od 25. januára) za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR.

      Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

      Žiadame žiakov, aby sa riadne zúčastňovali dištančného vyučovania, neprítomnosť na online hodine nahlasovali vopred triednemu učiteľovi a dôsledne sa riadili pokynmi jednotlivých vyučujúcich.

      Ďalšie informácie budeme poskytovať prostredníctvom EduPage, prípadne webovej stránky školy.

      V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

    • Krajské kolo ZENIT v elektronike
     • Krajské kolo ZENIT v elektronike

     • Študenti Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici sú v posledných rokov pravidelnými účastníkmi krajského kola súťaže ZENIT, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V tomto školskom roku sme mali premiéru v odbore elektronika, ktorého 37. ročník bol realizovaný dištančnou formou.

      Zástupcom našej školy v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike bol žiak IV. M triedy odboru mechanik-mechatronik Richard Petrov, ktorý si najskôr overil svoje vedomosti v teoretickom teste a potom riešil praktické zadanie v programe Eagle. Úlohou bolo navrhnúť motív plošného spoja pre prístroj do domáceho laboratória podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Teoretická aj praktická časť boli časovo limitované a podľa slov Richarda Petrova sa zvládnuť dali a najmä ho potešila možnosť zmerať si svoje vedomosti a skúsenosti získané v odbornom výcviku v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o. so študentami elektrotechnických odborov v Trnavskom kraji.

     • Odovzdali sme krabičky lásky

     • V piatkový podvečer riaditeľka školy Mgr. Katarína Zelenková a zástupca žiakov Benjamín Hajla odovzdali na Mestskom úrade v Skalici zástupkyni primátorky mesta Mgr. Veronike Buc, PhD. krabičky lásky, ktoré boli vytvorené a naplnené v Strednej odbornej škole strojníckej. Napriek zvláštnej dobe, a možno práve pre túto dobu, sa pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy rozhodli pridať k celoslovenskej výzve a byť tvorcami šťastnejších chvíľ našich starších spoluobčanov.

    • Aj strojárov zaujíma ekológia
     • Aj strojárov zaujíma ekológia

     • Každoročné slávnostné vyhodnotenie Ekologického činu roka sa v tomto roku zo všeobecne známych dôvodov síce nekonalo, napriek tomu nedá sa nám nepochváliť činom, ktorým do tohto projektu prispeli žiaci našej školy.

      Pod taktovkou majsterky odbornej výchovy pani Marty Pertlovej, ktorá je zároveň vedúcou Environmentálneho krúžku, sa prváci odboru mechanik nastavovač a odboru obrábač kovov zapojili do súťaže vyhlásenej TTSK svojimi aktivitami. Ich záujem sa sústredil na odstránenie čiernej skládky v okolí školskej telocvične, ktorú si chlapci všimli. Bez dlhého otáľania zorganizovali brigádu, v rámci ktorej všetok neporiadok roztriedili, odpratali a okolie telocvične upratali. No zapojili sa aj do čistenia mesta Skalica a nepovšimnuté nezostali ani autobusové zastávky v blízkosti školy.

      Zapojenie sa do súťaže Ekologický čin roka nevnímali ako súťaž o prvé miesto, ich záujem sa sústredil práve na konanie skutkov, ktoré ich ekologické povedomie napĺňa dobrým pocitom zo správne vykonanej práce. Veríme, že im ich záujem o ekológiu a environmentálne aktivity vydrží a budú vzorom pre svojich rovesníkov.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Ešte pred prechodom na dištančné vzdelávanie sa druháci Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici aktívne zapojili do 9. ročníka celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave Záložka do knihy spája slovenské školy.

      V rámci predmetov etická výchova a slovenský jazyk a literatúra sa zoznámili so slovenskými dramatikmi a vyrobili záložky pre dievčatá zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci. V týchto dňoch aj do Skalice poštou prišli záložky z partnerskej školy, ktoré si chlapci rozdelia po príchode do školy. Veríme, že sa čoskoro stretneme, a to nielen pri záložkách.

     • Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020 do odvolania

     • na základe vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga škola od zajtra, t.j. 12.10.2020 (pondelok) prechádza na dištančné vzdelávanie. Žiaci zostávajú doma, sú povinní sledovať a plniť úlohy, ktoré dostanú od svojich vyučujúcich. 

      Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik vo firmách tiež zostanú doma. O ďalšom priebehu vzdelávania Vás budeme informovať.

      V prípade, ak niekto stratil heslo do edupage kontaktujte triedneho učiteľa, heslo Vám po overení údajov bude zaslané. 

     • Deň Finančnej gramotnosti

     • V posledný septembrový týždeň sa žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy strojníckej aktívne venovali v rámci teoretického vyučovania plneniu tém NŠFG, konkrétne spotrebiteľskej výchove a výchove k podnikaniu. Po doobedňajšej besede so žiakmi sa realizovalo aktualizačné vzdelávanie pedagógov pod odborným vedením školiteľky Mgr. Danky Hnilicovej, ktorá je absolventkou inovačného vzdelávania Viac ako peniaze JA Slovensko.

    • Oznam o prerušení vyučovania - aktualizácia údajov
     • Oznam o prerušení vyučovania - aktualizácia údajov

     • Z dôvodu podozrenia na nákazu koronavírusom sa od štvrtka 17.9.2020 až do odvolania preventívne prerušuje vyučovanie i odborný výcvik ďaľším dvom triedam: triede I.A a triede II.M. 
      Žiaci týchto tried by sa mali zdržiavať doma a nenavštevovať krúžky ani iné verejne prístupné miesta! 
      O ďalšom postupe budeme informovať cez Edupage a prostredníctvom webstránky.

    • Oznam o prerušení vyučovania triedy I.MN a triedy II.A
     • Oznam o prerušení vyučovania triedy I.MN a triedy II.A

     • Z dôvodu podozrenia na nákazu koronavírusom sa v triede I.MN a v triede II.A od štvrtka 17.9.2020 až do odvolania preventívne prerušuje vyučovanie i odborný výcvik. Ide o kontakt s pozitívnou osobou.
      Žiaci týchto tried by sa mali zdržiavať doma a nenavštevovať krúžky ani iné verejne prístupné miesta! 
      O ďalšom postupe budeme informovať cez Edupage a prostredníctvom webstránky.

     • Aktuálne informácie

     • Od 16. septembra 2020  bude vyučovanie prebiehať už
      v normálnom - neskrátenom časovom režime.

      Pozri harmonogram:

      1. vyučovacia hodina     7.55 – 8.40
      2. vyučovacia hodina      8.45 – 9.30
      3. vyučovacia hodina      9.45 – 10.30
      4. vyučovacia hodina     10.35 – 11.20
      5. vyučovacia hodina     11.25 – 12.10
      12.10 – 12.40  obedová prestávka
      6. vyučovacia hodina     12.40 – 13.25
      7. vyučovacia hodina     13.30 – 14.15

      V prevádzke bude školský bufet  i nápojový automat. Možnosť stravovať sa v školskej jedálni bude od 17. septembra 2020. Stále ostáva v platnosti  dodržiavanie opatrení R-O-R (rúška, odstupy, dezinfekcia rúk).