• Mladý tvorca 2016

    •   

     Stredná odborná škola strojnícka Skalica navrhla na ocenenie podnik

      INA SKALICA spol. s r.o.

                 za podporu a pomoc pri výchove a vzdelávaní v oblasti stredného odborného vzdelávania strojárskeho zamerania, za kvalitný a efektívny prístup k žiakom SOŠ strojníckej Skalica počas odbornej prípravy a odborného výcviku priamo na jednotlivých segmentoch podniku.

                 Škola oceňuje spoluprácu s podnikom pri propagácii nedostatkových strojárskych odborov vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitné plnenie úloh v spolupráci so školou, oceňuje aktivity, ktoré vedú k zvyšovaniu počtu žiakov prijatých do 1.ročníka, ku kvalitnej príprave budúcich zamestnancov podniku, k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí. Škola oceňuje všetky aktivity, ktoré vedú k uplatneniu mladých ľudí na trhu práce hneď po ukončení štúdia.

                 Podnik v spolupráci so školou zavádza prvky duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy v Strednej odbornej škole strojníckej Skalica.

                 Pevne veríme, že naša aktívna spolupráca s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. bude pokračovať a stále budeme nachádzať možnosti jej zlepšovania.

     Cenu ministra hospodárstva SR získala SOŠ strojnícka Skalica a podnik INA SKALICA spol. s r.o. za najlepšiu spoluprácu školy so zamestnávateľskou sférou na JobExpo 2016 v Nitre v rámci súťažného projektu                                                                                                      MLADÝ TVORCA 2016.

      

     26.04.2016                                                                                                     Ing.Sirková Žaneta

                                                                                                                                 riaditeľka