• Výsledky prijímacieho konania 2020

    •  

     VÝSLEDKY PRIJÍIMACIEHO KONANIA 2020

     Každému žiakovi bol pridelený 6 – miestny kód:

     • 1. a 2. miesto je skratka študijného alebo učebného odboru

     MM – mechanik mechatronik

     MN – mechanik nastavovač

     ST - strojárstvo

     MO – mechanik opravár

     OK – obrábač kovov

     • 3. miesto – začiatočné písmeno priezviska
     • 4. miesto – začiatočné písmeno mena
     • 5. a 6. miesto je tretie a štvrté číslo rodného čísla

     Žiak, ktorý si dal obidve prihlášky na našu školu, má kód odboru z 1. termínu.

     Príklad:

     Žiak Novák Kornel sa hlási do študijného odboru mechanik mechatronik - 1. termín a učebného odboru obrábač kovov - 2. termín, rodné číslo 020725/2536

      

     M

     M

     N

     K

     0

     7

      

     Postup pre zákonných zástupcov

     • zákonný zástupca prijatého žiaka dostane poštou alebo mailom Rozhodnutie o prijatí žiaka a tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
     • zákonný zástupca osobne doručí v čase zápisu na sekretariát SOŠS v Skalici vyplnené tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium a v prípade, ak Vám ZŠ vystavíla Zápisný lístok, prineste ho so sebou.
     • zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch:

     27. mája od 12:00 do 17:00

     29. mája od 10:00 do 14:00

     3. júna od 10:00 do 15:30

      

     Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných a učebných odboroch po 1. kole podľa dosiahnutých výsledkov

      

      

     Študijný odbor mechanik mechatronik v SDV

     PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
     1 MMPA62 215
     2 MMŠJ10 195
     3 MNMA52 155
     4 MMSM05 145
     5 MMPŠ06 145
     6 MMŠP02 130
     7 MMZI09 124
     8 MMDF11 75
     9 MMTF08 66
     10 MMVJ12 59
     11 MNHF10 46
     12 MMHK06 40
     13 MMHS09 22
     14 MMPM06 17
     15 MMSS09 7

      

     Študijný odbor mechanik nastavovač v SDV

     PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
     1 MNMA52 155
     2 MNCS03 75
     3 MNBD01 72
     4 MNHF10 66
     5 MNTA12 57
     6 MNPJ01 54
     7 MNDP02 53
     8 MNKT04 45
     9 MNMR10 39
     10 MNNK01 38
     11 MNKD12 27
     12 MMHS09 22
     13 MNMJ01 18

      

     Študijný odbor mechanik nastavovač

     PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
     1 MNNM03 81
     2 MNMM08 60
     3 MNŽS11 47
     4 MNVD09 31
     5 MNFP09 28
     6 MNMB11 23
     7 MNPD07 5

      

     Študijný odbor strojárstvo

     PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
     1 STVP57 149
     2 STZL08 120
     3 STCR01 23
     4 STHD62 13

      

     Učebný odbor obrábač kovov

     PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
     1 MNMJ01 18
     2 OKŠD09 16
     3 OKDE07 5
     4 OKMR06 4
     5 OKMT01 4
     6 OKVM02 0
     7 OKŠM04 0
     8 MOSM11 0

      

     Učebný odbor mechanik opravár

     PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
     1 MOBP08 45
     2 MOPT07 17
     3 MOHT10 8
     4 MNFT09 5
     5 MOKM09 5
     6 OKDE07 5
     7 MNPD07 5
     8 MOGZ05 4
     9 MOMJ05 0
     10 MOSM11 0
     11 MNPR08 0