• 2% dane

    •  

     Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

     1.     Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

     2.     Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám  vystavil   Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_zo_zavislej_cinnosti

     3.     Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

     4.     Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

     5.     Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), môžete doručiť do 30. apríla 2021  na ekonomický úsek školy, ktorý zabezpečí doručenie na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

     Podávate si daňové priznanie sami?

     1.     Riadne vyplňte daňové priznanie.

     2.     Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

     3.     V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

      

     Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     VROM /Všestranný Rozvoj Osobnosti Mládeže/

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     000037849174

     4.     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

                Postup pre právnické osoby

     ·         Riadne vyplňte daňové priznanie.

     ·         Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

     ·         V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov:

     VROM /Všestranný Rozvoj Osobnosti Mládeže/

     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

     Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

     Právna forma:

     občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     000037849174

     ·         Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

     ·         Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.