Zamestnanci školy

 

Zoznam zamestnancov SOŠ strojníckej Skalica od 6.11.2019 

 Mgr. Katarína Zelenková - riaditeľka

 

Teoretické vyučovanie

 

Praktické vyučovanie

1.

 Vaculová Tatiana, Mgr                    
 zástupkyňa riaditeľky

1.

  Jakubec Anton, Bc.
  hlavný majster

2.

 Cintula Štefan, Ing.

2.

  Kollár Jozef

3.

 Galušová Augustína, Ing.

3.

  Morávková Jana

4.

 Guzmický Ľudovít, Mgr.

4.

  Papšo Lukáš, Bc.

5.

 Hnilicová Danka, Mgr.

5.

  Pertlová Marta

6.

 Janotová Ivana, Mgr.

6.

  Petráková Mária, Ing

7.

 Lisková Eva, Ing. 

 

 .

8.

 Kopálová Jarmila, Mgr.

 

  THP

9.

 Korčáková Katarína, Ing.

1.

 Bogárová Mária

10.

 Mikerová Alena, Ing

2.

 Madáková Daša

11.

 Molčan Ján, Ing.

3.

 Iršová Zita

12.

 Slezáková Lenka, Ing

4.

 Mihálová Monika 

 

 

5. 

 Šuleková Mária

 

 .Externí učitelia

 

 Režíjní pracovníci

 

  Jendruch Tomáš, Mgr.

1.

 Krajčír Marián

 

  Novák Peter, Ing.

2.

 Kocáková Jana

 

  Bránecký Ľudovít, Ing. 

3.

 Rybár Ján

 

 

4.

 Rakvica Jozef

 

 

5.

 Riegerová Eva

 

 

6.

 Riegerová  Lenka

 

 

7.

 Obrtalová Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria