Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Mladý tvorca 2016

  

Stredná odborná škola strojnícka Skalica navrhla na ocenenie podnik

 INA SKALICA spol. s r.o.

            za podporu a pomoc pri výchove a vzdelávaní v oblasti stredného odborného vzdelávania strojárskeho zamerania, za kvalitný a efektívny prístup k žiakom SOŠ strojníckej Skalica počas odbornej prípravy a odborného výcviku priamo na jednotlivých segmentoch podniku.

            Škola oceňuje spoluprácu s podnikom pri propagácii nedostatkových strojárskych odborov vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitné plnenie úloh v spolupráci so školou, oceňuje aktivity, ktoré vedú k zvyšovaniu počtu žiakov prijatých do 1.ročníka, ku kvalitnej príprave budúcich zamestnancov podniku, k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí. Škola oceňuje všetky aktivity, ktoré vedú k uplatneniu mladých ľudí na trhu práce hneď po ukončení štúdia.

            Podnik v spolupráci so školou zavádza prvky duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy v Strednej odbornej škole strojníckej Skalica.

            Pevne veríme, že naša aktívna spolupráca s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. bude pokračovať a stále budeme nachádzať možnosti jej zlepšovania.

Cenu ministra hospodárstva SR získala SOŠ strojnícka Skalica a podnik INA SKALICA spol. s r.o. za najlepšiu spoluprácu školy so zamestnávateľskou sférou na JobExpo 2016 v Nitre v rámci súťažného projektu                                                                                                      MLADÝ TVORCA 2016.

 

26.04.2016                                                                                                     Ing.Sirková Žaneta

                                                                                                                            riaditeľka

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria