Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Cena OZ SPECTRA 2016

 

Občianske združenie SPECTRA v spolupráci so spoločnosťou SAMSUNG ocenilo inovatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese a odbornej príprave žiakov SOŠ strojníckej Skalica v spolupráci s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o..

Riaditeľka školy Ing.Sirková Žaneta prevzala ocenenie (1.miesto) za technickú tvorivosť, spoluprácu školy s podnikom a za efektívnu odbornú prípravu žiakov v nástrojárni podniku INA SKALICA spol. s r.o..

Odborná porota ocenila výrobu špeciálnej súčiastky v nástrojárni podniku INA SKALICA spol. s r.o., ktorú vyrobili žiaci počas odborného výviku pod odborným dozorom svojich inštruktorov počas praktického vyučovania priamo vo výrobe.

Ocenenie stredných odborných škôl za technickú tvorivosť od OZ SPECTRA bolo súčasťou JobExpo 2016 v Nitre a podujatia MLADÝ TVORCA 2016.

 

26.04.2016                                                                                  

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria