Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Mladý tvorca 2014

Návrh na ocenenie zamestnávateľa

Stredná odborná škola strojnícka Skalica navrhla na ocenenie podnik

INA SKALICA spol. s r.o.

za spoluprácu vo výchovno-vzdelávacom procese pri odbornom vzdelávaní a príprave, za implementáciu odborného vzdelávania do vyučovacieho procesu, za rozvoj a podporu odbornej prípravy žiakov v študijných a učebných odboroch strojárskeho zamerania, za modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality vyučovania materiálnym zabezpečením odborných učební.

Pevne veríme, že naša aktívna spolupráca s podnikom INA SKALICA spol. s r.o. bude pokračovať a stále budeme nachádzať možnosti jej zlepšovania.

Cenu ministra hospodárstva SR získala SOŠ strojnícka Skalica a podnik INA SKALICA spol. s r.o. za najlepšiu spoluprácu školy so zamestnávateľom.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria