Výsledky prijímacieho konania 2020 Počet obsadených a počet voľných miest 04.06.2020 Prijímacie konanie v šk. roku 2019/2020 Prijímacie skúšky 2018/2019

 

VÝSLEDKY PRIJÍIMACIEHO KONANIA 2020

Každému žiakovi bol pridelený 6 – miestny kód:

 • 1. a 2. miesto je skratka študijného alebo učebného odboru

MM – mechanik mechatronik

MN – mechanik nastavovač

ST - strojárstvo

MO – mechanik opravár

OK – obrábač kovov

SP - nadstavbové štúdium strojárstvo -  podnikanie a služby

 • 3. miesto – začiatočné písmeno priezviska
 • 4. miesto – začiatočné písmeno mena
 • 5. a 6. miesto je tretie a štvrté číslo rodného čísla

Žiak, ktorý si dal obidve prihlášky na našu školu, má kód odboru z 1. termínu.

Príklad:

Žiak Novák Kornel sa hlási do študijného odboru mechanik mechatronik - 1. termín a učebného odboru obrábač kovov - 2. termín, rodné číslo 020725/2536

 

M

M

N

K

0

7

 

Postup pre zákonných zástupcov

 • zákonný zástupca prijatého žiaka dostane poštou alebo mailom Rozhodnutie o prijatí žiaka a tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
 • zákonný zástupca osobne doručí v čase zápisu na sekretariát SOŠS v Skalici vyplnené tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium a v prípade, ak Vám ZŠ vystavíla Zápisný lístok, prineste ho so sebou.
 • zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch:

27. mája od 12:00 do 17:00

29. mája od 10:00 do 14:00

3. júna od 10:00 do 15:30

 

Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných a učebných odboroch po 1. kole podľa dosiahnutých výsledkov

 

 

Študijný odbor mechanik mechatronik v SDV

PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
1 MMPA62 215
2 MMŠJ10 195
3 MNMA52 155
4 MMSM05 145
5 MMPŠ06 145
6 MMŠP02 130
7 MMZI09 124
8 MMDF11 75
9 MMTF08 66
10 MMVJ12 59
11 MNHF10 46
12 MMHK06 40
13 MMHS09 22
14 MMPM06 17
15 MMSS09 7

 

Študijný odbor mechanik nastavovač v SDV

PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
1 MNMA52 155
2 MNCS03 75
3 MNBD01 72
4 MNHF10 66
5 MNTA12 57
6 MNPJ01 54
7 MNDP02 53
8 MNKT04 45
9 MNMR10 39
10 MNNK01 38
11 MNKD12 27
12 MMHS09 22
13 MNMJ01 18

 

Študijný odbor mechanik nastavovač

PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
1 MNNM03 81
2 MNMM08 60
3 MNŽS11 47
4 MNVD09 31
5 MNFP09 28
6 MNMB11 23
7 MNPD07 5

 

Študijný odbor strojárstvo

PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
1 STVP57 149
2 STZL08 120
3 STCR01 23
4 STHD62 13

 

Učebný odbor obrábač kovov

PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
1 MNMJ01 18
2 OKŠD09 16
3 OKDE07 5
4 OKMR06 4
5 OKMT01 4
6 OKVM02 0
7 OKŠM04 0
8 MOSM11 0

 

Učebný odbor mechanik opravár

PORADIE KÓD ŽIAKA POČET BODOV
1 MOBP08 45
2 MOPT07 17
3 MOHT10 8
4 MNFT09 5
5 MOKM09 5
6 OKDE07 5
7 MNPD07 5
8 MOGZ05 4
9 MOMJ05 0
10 MOSM11 0
11 MNPR08 0

 

 

Výsledky prijímacích skúšok pre prijatie žiakov 
do I. ročníka nadstavbového externého štúdia     
2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby  
       
  kód body celkom  
1 SPŠM01 105  
2 SPJM07 90  
3 SPPR12 45  
4 SPSM07 30  
5 SPMP05 25  
6 SPKF04 25  
7 SPMM07 25  
8 SPDL12 25  
9 SPHM12 20  
10 SPPJ09 15  
11 SPVV09 10  
12 SPKM03 10  
13 SPPD08 5  
14 SPBJ08 5  
15 SPHS11 0  
16 SPKD09 0  
       

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria