Dokumenty Školský poriadok Hodnotiaca správa Klasifikácia a hodnotenie Kolektívna zmluva Pracovný poriadok Dielenský poriadok

 

 

Táto sekcia obsahuje učebné plány, školský poriadok, organizačný poriadok, hodnotiacu správu, výkaz o hospodárení...

mail Dodatok_č_10_s_prilohou.pdf

mail Dodatok_č_9_s_prilohou.pdf

mail dodatok_č.8_s_prilohou.pdf

mail Organizačná_schéma_01092019.pdf

mail  Dodatok_č_7.pdf

mail  dodatok_č.6_s_prilohou.pdf

mail   Dodatok_č_5.pdf

mail   ORGANIZAČNÁ_SCHĚMA_SOŠS_účinná_od_01.02.2019.pdf

mail   Dodatok_č._4.pdf

mail   Dodatok_č._3.pdf

mail   Dodatok_č._2.pdf

mail   Dodatok_č._1.pdf

yes   Organizačny_poriadok_SOSS_Skalica od 01.09.2017 pdf

yes   SKOLSKY_PORIADOK_od_1.9.2017.doc

mail Školské výpočtové stredisko

       https://www.svs.edu.sk/

 

mail FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

       http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/

 

mail Centrálny register - aktuálne údaje o počte žiakov a zamestnancov školy

        http://crinfo.iedu.sk/RISPortal

 

mail Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

       http://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-2018_2019

 

mail Organizačná schéma platná od 18.01.2017

        organizacna_schema_od_18_01_2017.doc

mail Organizačná schéma platná od 01.09.2015 do 17.01.2017

        organizacna_schema_2015_16.doc

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria