• Nadpis

    •  

     Mimoškolská činnosť v školskom roku 2020/2021

      

      

     Krúžok

     Vyučujúci

     1

     Krúžok environmentálnej výchovy

     p. Marta Pertlová

     2

     Logická matematika

     Mgr. Jarmila  Kopálová

     3

     Etika v podnikaní

     Mgr. Danka Hnilicová

     4

     Komunikujeme v anglickom jazyku

     Ing. Lenka Slezáková

     5

     Mladý včelár

     p. Jozef Kollár

     6

     Angličtina v praxi

     Mgr. Ivana Janotová

     7

     Finančná gramotnosť

     Ing. Katarína Korčáková

     8

     Dopravný

     Ing. Štefan Cintula

     9

     Technika

     Ing. Augustína Galušová

     10

     Majster Slniečko

     Ing. Alena Mikerová

     11

     Príprava na ZENIT

     Bc. Anton Jakubec

     12

     Príprava na súťaže zručností

     p. Jana Morávková

     13

     Príprava na súťaže v  CNC programovaní

     Bc. Lukáš  Papšo

      

      

     Skalica 11. 9. 2020                                                                       Mgr. Katarína Zelenková
                                                                                                                    riaditeľka školy