• školský rok 2020/2021    • Jesenné
                         

     29. október (štvrtok) až 30. október 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2020 (pondelok).

      

     Vianočné                  

     21. december 2020 (pondelok) až 8. január 2021 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 11. januára 2021 (pondelok).

      

     Polročné                   

     1. február 2021 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2021 (utorok).
      

     Jarné                           

     1. marec (pondelok) až 5. marec 2021 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 8. marca 2021 (pondelok).

      
     Veľkonočné            

     1. apríl (štvrtok) až 6. apríl 2021 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 7. apríla 2021 (streda).

      

     Letné                           

     1. júl (štvrtok) až 31. august 2021 (utorok). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2021 (štvrtok).