• Rada školy

    •  

     Rada školy pri SOŠ strojníckej Skalica 

      

     1. Mgr. Stanislav Pravda   - delegovaný za zriaďovateľa, TTSK
     2. Ing. Elena Kolínková   – delegovaný zástupca za zamestnávateľa, SOPK
     3. Ing. Jozef Hazlinger     - poslanec TTSK, delegovaný za zriaďovateľa
     4. PhDr. Zdenko Čambal  - poslanec TTSK, delegovaný za zriaďovateľa
     5. Monika  Mihálová         - zástupca nepedagogických zamestnancov
     6. Bc. Lukáš Papšo           - zástupca pedagogických zamestnancov                                                                        7. Ing. Štefan Cintula     - predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
     8. Mgr. Božena Kolcúnová - zástupca rodičov
     9.
     Bc. Soňa Kosová            - zástupca rodičov
     10. Ing. Peter Šedivý            - zástupca rodičov
     11. Richard Petrov               - zástupca žiakov