• Strava

    • OZNAM:

     V období od 2. 9. 2020 do sa strava v jedálni SOŠS Skalica vydávať nebude.

      

          Stravné lístky (max. počet  vyučovacích dní) na SOŠ strojníckej sa dajú zakúpiť formou:

     1)  poštovej poukážky (variabilný symbol je mesiac a rok napr. 12016), ktorú si vyzdvihnú žiaci na ekonomickom úseku školy,

     2)  prevodom z bankového účtu na účet školy SK 15 8180 0000 0070 0049 5340 – variabilný symbol mesiac a rok (12016) a ako správu pre príjemcu je potrebné uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

     Cena jedného stravného lístka pre žiaka je 1,56 €.

     Stravné lístky je potrebné zaplatiť a vyzdvihnúť najneskôr do 15. v mesiaci.