Strava

OZNAM:

V období od 2. 9. 2020 do sa strava v jedálni SOŠS Skalica vydávať nebude.

 

     Stravné lístky (max. počet  vyučovacích dní) na SOŠ strojníckej sa dajú zakúpiť formou:

1)  poštovej poukážky (variabilný symbol je mesiac a rok napr. 12016), ktorú si vyzdvihnú žiaci na ekonomickom úseku školy,

2)  prevodom z bankového účtu na účet školy SK 15 8180 0000 0070 0049 5340 – variabilný symbol mesiac a rok (12016) a ako správu pre príjemcu je potrebné uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Cena jedného stravného lístka pre žiaka je 1,56 €.

Stravné lístky je potrebné zaplatiť a vyzdvihnúť najneskôr do 15. v mesiaci.

                                   

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria