2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

     v tomto   čase   máte    možnosť    poukázať   2 %     dane   pre našu školu. Je to Vaša zákonná možnosť, ktorou môžete prispieť ku skvalitneniu vyučovania a prostredia, v ktorom Vaše dieťa trávi väčšinu dňa.  

    Hlavnými cieľmi tohto združenia je zvyšovanie úrovne vzdelávania zabezpečovaním nových a moderných učebných pomôcok, podpora a rozvoj záujmovej, športovej a kultúrnej činnosti žiakov, podpora žiakov zo sociálne slabších rodín, odmeňovanie žiakov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, majú vzornú dochádzku, reprezentujú školu na odborných súťažiach a v športe, propagácia školy a tiež spoluúčasť na rozvojových projektoch. Tieto ciele sa nám doposiaľ darilo plniť vďaka vám, rodičom a niektorým právnickým subjektom. Financie, ktoré sme v minulosti získali prostredníctvom 2% z daní, nám umožnili vybaviť učebne novými lavicami, stoličkami, zakúpili sme dataprojektory, interaktívne tabule, počítače, učebnice, nástenné mapy, prispievali žiakom na kurzy ochrany života a prírody, financovali žiakom autobus na exkurzie. Ďalej by sme chceli pokračovať v týchto aktivitách, ktoré by prispeli k rozvoju odborného vzdelávania na škole.

     Vaše 2 %  pre nás znamenajú veľkú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

  Ak sa rozhodnete  darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 Ako postupovať ?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie_o_zalateni_dane

 Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlasenie_o_poukazani_danektorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), môžete doručiť do 30. apríla 2019  na ekonomický úsek školy, ktorý zabezpečí doručenie na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

VROM /Všestranný Rozvoj Osobnosti Mládeže/

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

000037849174

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:

VROM /Všestranný Rozvoj Osobnosti Mládeže/

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

000037849174

 

 

     

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria